Finance

Extreme focus op kosten schaadt

Patiënten met type 1 diabetes komen onvoldoende in aanmerking voor een sensor die continu de bloedsuikerspiegel meet.

De wetenschap heeft de voorbije jaren belangrijke voortgang geboekt in de strijd tegen type 1 diabetes. Continu Glucose Monitoring (CGM) is slechts één van de vele voorbeelden waarmee patiënten met type 1 diabetes de kwaliteit van hun leven aanzienlijk kunnen verhogen. Deze continue glucosemeter bestaat uit een sensor en ontvanger en meet iedere vijf minuten de bloedsuikerspiegel. Patiënten hebben zo altijd inzicht in hun bloedglucosespiegel. Ingrijpen bij te lage waardes wordt zo gemakkelijker en doeltreffender.

Bekostiging

In de praktijk kunnen patiënten met type 1 diabetes vaak nog geen gebruik maken van CGM. Voor de bekostiging krijgen ziekenhuizen een budget van de zorgverzekeraar beschikbaar gesteld. Dat budget is zelden voldoende voor alle ziekenhuispatiënten met diabetes type 1. Wrang en paradoxaal: met sensoren kunnen de relatief hoge zorgkosten van deze patiënten juist flink omlaag.

Deze extreme focus op kostenbeheersing vanuit de zorgverzekeraar heeft in de praktijk een contraproductief effect. Neem bijvoorbeeld een patiënt met type 1 diabetes die last heeft van hypo unawareness. Zo iemand voelt een te lage bloedsuikerspiegel niet op tijd aankomen. Met een sensor heeft de patiënt snel in de gaten wat er misgaat, kan er op tijd worden ingegrepen en daarmee kostbare ziekenhuisopnamen voorkomen worden.

Dit voorbeeld illustreert het averechtse effect van het terughoudende verstrekkingsbeleid. Ziekenhuizen, maar ook en vooral zorgverzekeraars doen er goed aan dit te heroverwegen. Maar er kan méér. Een actief (voorlichtings)beleid van ziekenhuizen kan ertoe bijdragen dat patiënten die slecht gebruik maken van het systeem niet langer in aanmerking komen. Hierdoor komt er ruimte voor een patiënt die wel bereid is tijd te investeren in het proces en zichzelf. Kleine moeite, groot plezier.

Ik besef dat op het totaal van zorgkosten de problematiek van type 1 diabetes-sensoren minimaal is. Dat is echter geen reden om het niet aan te pakken. De totale jaarlijkse besparing loopt in de miljoenen, de levenskwaliteit van velen neemt erdoor toe en zoals het spreekwoord zegt: 'Wie het kleine niet eert…'

Philip van Lookeren Campagne

Directeur JDRF Nederland

Philip van Lookeren Campagne_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top