BLOG

Transparantie is doorzichtig

Weg met de eigen vleeskeuring! Weg met de gesloten gildenstructuur! En psychiaters zullen voortaan bij nacht en ontij uit hun bed komen om patiënten op de crisisafdeling te evalueren! De medisch specialisten zijn er dit jaar vroeg bij met hun goede voornemens. In het decembernummer van OK Magazine breekt Orde-woordvoerder Harry van Hulsteijn een lans voor meer transparantie rond de veiligheid van medische verrichtingen en “kritische kwaliteitscontroles”. In het ggz-magazine Psy doet NVvP-voorzitter Rutger-Jan van der Gaag het nog eens dunnetjes over voor de psychiaters –toch ook medisch specialisten, al willen de collega’s in de curatieve zorg daar eigenlijk niet van weten: “Net zoals wij niet accepteren van een chirurg dat hij een operatie uitvoert als de OK niet steriel is, zouden psychiaters moeten weigeren patiënten die gesepareerd moeten worden op te nemen, als de omstandigheden daarvoor niet in orde zijn. De psychiater moet bij de directie aan de bel trekken, en als er niets verbetert de wantoestand melden bij de inspectie.”

Het belooft dus wat de medisch specialisten een veilig en transparant 2009 te worden. Maar zoals het wel vaker gaat met goede voornemens verwateren die al snel wanneer de dagelijkse realiteit zich opdringt. En die realiteit is dat artsen die patiënten willens en wetens aan vervuilde lucht blootstellen, gewoon hun werk weer kunnen oppakken als de bui is overgewaaid. En de psychiater die separeren overlaat aan niet gekwalificeerd personeel hoeft al helemaal niet op een reprimande te rekenen.

Prachtig natuurlijk als vertegenwoordigers van de specialisten woorden als “transparantie” en “veiligheid” voor in de mond hebben. Maar er komt een moment waarop veiligheid verkeert in vrijblijvendheid en transparantie verandert in doorzichtigheid… Als de specialisten alleen maar beloofden hier het komend jaar eens over na te denken.

Philip van de Poel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top