BLOG

De visie van medisch specialisten

Minister Schippers wil dat medisch specialisten meer gaan participeren. Dat vindt de Federatie Medisch Specialisten ook: medisch specialisten moeten meedoen, laten zien wat hun ambities zijn en wat ze van de toekomst verwachten.

"Veel journalisten zeggen dat ik geen visie heb. Ik zie dat niet", grapte premier Rutte onlangs tijdens het Correspondent's Diner met de pers, andere politici en BN'ers. Hij weet als geen ander hoe belangrijk de relatie met de media is, vooral als het gaat om beeldvorming. Die relatie is niet makkelijk. Slecht nieuws wordt uitvergroot, en dat kan een verwrongen beeld van de werkelijkheid geven. Medisch specialisten kunnen hierover meepraten. Hoe veel mensen ze ook beter maken, er hoeft maar één medische misser te zijn en de kranten staan er vol van. Dat is nu eenmaal een gegeven.

Deze beeldvorming werpt een schaduw op al die goede initiatieven die we elke dag in de ziekenhuizen zien. Initiatieven waarmee medisch specialisten laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen, en afleggen. Of zoals wij dat bij de Federatie Medisch Specialisten noemen: medisch specialisten die participeren in het ziekenhuis. Hoe komen we uit die schaduw?

Gelukkig worden we geholpen door andere zorgprofessionals, patiënten en de politiek. Samen met Patiëntenfederatie NPCF starten we bijvoorbeeld een landelijke publiekscampagne over samen beslissen. Artsen en patiënten streven in de spreekkamer naar goede en betaalbare zorg. Maar samen beslissen over de juiste behandeling op het juiste moment is nog niet de norm in de Nederlandse spreekkamers. Met deze campagne willen medisch specialisten er aan bijdragen dat samen beslissen vanzelfsprekend wordt.

Integrale bekostiging

Een andere mooie opsteker kwam van minister Schippers. Zij vindt dat integrale bekostiging kan bijdragen aan de kwaliteit, samenwerking en doelmatigheid van de zorg. Inmiddels zijn er in het kader van de integrale bekostiging zo'n zeventig Medisch Specialistische Bedrijven (MSB's) opgericht. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit noemt diverse voordelen van de komst van de MSB’s: geen oude, geïsoleerde maatschapsstructuur meer, wel intensievere betrokkenheid van medisch specialisten bij het ziekenhuisbeleid en een meer multidisciplinaire benadering van de patiënt.

Natuurlijk werkt zelf laten zien wat je doet, voor wie en waarom het beste. Dat moeten we als Federatie ook meer doen. Niet alleen aan de 20 duizend medisch specialisten wiens belangen wij behartigen, maar ook aan patiënten, zorgverzekeraars en de politiek. De Federatie doet dit bijvoorbeeld door de registratielast hoog op de agenda te zetten. Maar ook door samen met medisch specialisten in dienstverband een vuist te maken in het kader van de pensioenaftopping. En door de samenwerking tussen medisch specialisten op landelijk en lokaal niveau te stimuleren.

Meer zichtbaarheid leidt ertoe dat minister Schippers net als wij wil dat medisch specialisten meer gaan participeren. Meedoen dus. Laten zien dat je er bent, je steentje bijdragen, je mening geven, en mee willen beslissen. En laten zien wat je ambities zijn, en wat je van de toekomst verwacht. Je eigen visie dus. Als er dan ooit wordt gezegd dat medisch specialisten geen visie hebben, dan heb ik mijn reactie klaar: "Ik zie dat niet".

Bart Heesen

Algemeen directeur van de Federatie Medisch Specialisten

Bart Heesen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

M.M. van 't Hart

6 april 2016

Wie probeert Bart Heesen voor de gek te houden? Er wordt steen en been geklaagd over MSB's en minister Schippers ziet ze slechts als tussenvorm, op weg naar formele participatie of loondienst.

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2016/1/Schippers-ziet-MSB-als-vluchtheuvel/
http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2016/1/Tachtig-procent-bestuurders-tegen-MSB/
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/10/Michel-van-Schaik-Patient-schiet-geen-meter-op-met-MSB-2706790W/

Top