BLOG

Aanpak regeldruk vraagt vertrouwen en lef

De regeldruk is een grote ergernis in en van de zorg. De administratieve lastendruk kost zorgverleners tijd en geld. En die steken we allemaal liever in de zorg voor en van de patiënt.

Helemaal zonder regels zullen we nooit kunnen, maar kijken naar een (drastische) vermindering wel. Zorgverleners klagen vaak (terecht) over alle formulieren die ze moeten invullen. Ze registreren voor andere zorgverleners, voor beroepsgroepen, voor de inspectie en voor zorgverzekeraars.

Het zijn vaak de zorgverzekeraars die regeldruk wordt verweten. Maar ook wij als zorgverzekeraar hebben we te maken met verschillende toezichthouders, die onderbouwd met gegevens, willen toetsen of wij ons werk goed doen. Alleen al bij De Friesland Zorgverzekeraar hebben we 12 fte aan mankracht die zich hiermee bezig houden.

Vertrouwen

Om de regeldruk drastisch aan te pakken, moet je ergens een begin maken. Allereerst moet wantrouwen plaats maken voor vertrouwen, want dat is de basis. Ook moet je als partijen dezelfde ambities hebben en in kleine stappen de regeldruk aanpakken: kijken wat wel en niet kan, ervaringen delen en dan doorgaan.

Dat laatste is vaak nog niet gemakkelijk. Als er ergens in het land zich een misstand voordoet, springen media daarop in, schieten we met z’n allen vaak in een kramp en komt er vanuit Den Haag nieuwe regelgeving. De goeden lijden op deze manier onder de kwaden.

Regels

De overheid bepaalt beleid, de Nederlandse Zorgautoriteit bedenkt de regels om dat beleid ten uitvoer te brengen. Om aan de regels te voldoen, stelt de NZa vragen. Om die te beantwoorden stellen accountants bij organisaties ook weer vragen. Om zeker te zijn dat de antwoorden juist zijn, stellen interne auditsafdelingen ook weer vragen. Zie daar: regeldruk.

Onzekerheid (doen we het wel goed?) ligt hieraan ten grondslag. Angst is de veroorzaker. We zoeken in Nederland vaak naar zaken die niet goed gaan, terwijl het eigenlijk gewoon heel goed gaat in en met dit land. Elke fout die we vinden, moet gecorrigeerd worden. Schijnzekerheid ontstaat. Door het zoeken naar kleine problemen, komen we met zijn allen met grote oplossingen. Oplossingen die veel tijd, energie en geld kosten en vaak geen echte oplossingen zijn, want voor je het weet is er weer een detail dat een nieuw probleem veroorzaakt.

Het aanpakken van regeldruk vraagt lef om buiten de gebaande paden en de eigen belangen te treden. Elke verandering vraagt van alle partijen openheid en bereidheid om mee te veranderen.

Horizontaal toezicht

Bij De Friesland Zorgverzekeraar hebben we de handschoen opgepakt. Samen met zorggroep Alliade hebben we gekeken waar we die druk bij hen en bij ons kunnen verminderen. We hebben het aantal controles vóór en na het declareren van zorgnota’s bij het zorgkantoor gereduceerd tot één grote, effectieve controle. Dit horizontaal toezicht scheelt beide organisaties tijd en geld.

We helpen de Friese gemeenten bij het vereenvoudigen van het betaalsysteem van de WMO-gebonden zorg. Ze hanteerden tot voor kort verschillende betaalcodes voor dezelfde zorgverlening, wat zorgverleners veel tijd en dus geld aan declareertijd kostte. Medio 2016 hanteren ze dezelfde betaalcodes, waardoor zorgaanbieders meer tijd en geld overhouden voor de zorg.

Het zijn kleine stappen op weg naar minder regeldruk.

Steven Hofenk
Voorzitter raad van bestuur ad interim bij De Friesland Zorgverzekeraar

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

14 april 2016

Steven,

Ik zou een ander startpunt kiezen.

Met Michael Porter, die weer stevig in beeld is, pleit ik ervoor te beginnen bij de inventarisatie van waardetoevoeging in het zorgverleningsproces.

Dat vraagt geen enkel lef, wél serieuze aandacht.

Vervolgens constateer je welke activiteiten gedaan worden die geen waarde toevoegen in het zorgverleningsproces. Daar zit de verspilling. Hieronder de bureaucratie en regeldruk.

Het aan de orde stellen daarvan vraagt nog steeds geen lef.

Het snijden in overbodige regeldruk wellicht een beetje, omdat je de betrokkenen in het proces dan moet vertrouwen. Maar daar pleitte je toch al voor.

Wat weerhoudt ons?

Top