BLOG

Tijd om te pitchen: van papier naar patiënt

KWF Kankerbestrijding zoekt haalbare oplossingen die op korte termijn kunnen bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de beste zorg voor iedereen. Doe ook mee!

Het blijft rumoerig rondom het onderwerp dure geneesmiddelen. Als KWF stimuleren we dat! Want het gaat om de toegankelijkheid van innovatieve kankermedicijnen en daarmee de beschikbaarheid van de beste behandelingen voor alle patiënten. Voorzichtig raak ik wat positiever gestemd. Ik heb de indruk dat we gaan doorschakelen naar een nieuwe fase… 

Januari was een belangrijke maand. Op de 28e liet minister Schippers weten dat het longkankermiddel nivolumab wordt toegelaten tot het basispakket. Nivolumab heeft inmiddels een historische reputatie opgebouwd. Het was het eerste middel ooit waarover Zorginstituut Nederland de minister adviseerde het niet op te nemen in het basisvergoedingenpakket, omwille van de prijs. Het was ook het eerste middel dat terecht kwam in de ‘Sluis van Schippers’, waar medicijnen in de wacht worden geplaatst tot de prijs zodanig is gedaald dat ze mogen doorstromen naar het pakket. En ook dat is met nivolumab nu als eerste gebeurd. Vorige week nog liet de minister de Kamer weten dat ondertussen vier andere kankermiddelen in de sluis zijn beland. Middelen waarvan het Zorginstituut zegt dat ze effectief zijn!

Visie

Maar terug naar januari. Daags na de 28e was er dan eindelijk de visiebrief van de minister. Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten. Een visie waar we verder mee kunnen. Prima wat er op papier staat. Hopelijk komt de minister snel met antwoorden op de vragen van de Tweede Kamer en met de aanscherping van het pakket aan maatregelen, waar gisteren om werd gevraagd tijdens het Algemeen Overleg over deze visie. Het is tijd voor meer concrete stappen in de goede richting, want laten we eerlijk zijn, we staan pas aan het begin.

Bestond er maar zoiets als een papieren werkelijkheid. Had ik nu maar de macht van de schrijver! Zoals Multatuli, die wist dat hij als schrijver zijn held van een balkon kon laten vallen om hem vervolgens, tegen alle natuurwetten in, te laten zweven, de tijd stil te zetten en eerst maar eens uit te weiden over het prachtige uitzicht.

Had ik maar die macht om voor alle patiënten de tijd stil te zetten om dan in dat tijdsvacuüm alles gedaan te krijgen wat er volgens de visie van de minister moet gebeuren: nieuwe businessmodellen, het aanpakken van prijzen, een Horizonscan–plus, een Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen, een Monitor Dure Geneesmiddelen, uitbreiding van het Bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen, een actieplan Gepast Gebruik. We regelen het ook wat betreft intellectueel eigendom en marktmacht en we krijgen Europa mee in een beleid voor flexibele vormen van toelating. We doen het gewoon!

Papier is geduldig inderdaad. Maar het zijn de oplossingen van over-over-overmorgen. En vandaag dan?

Van papier naar patiënt

Ik stel vast dat steeds meer partijen vanuit een constructieve houding willen meewerken aan oplossingen om de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe innovatieve middelen tegen kanker duurzaam mogelijk te maken. Ik ervaar momentum om samen in beweging te komen en energie te steken in het operationaliseren van een gedeelde visie: van papier naar patiënt.

Laten we aan de slag gaan! De minister roept het veld op om met creatieve ideeën te komen voor alternatieve businessmodellen. Het is een uitnodiging, een uitdaging, een slag die we nu kunnen maken. Daarom organiseert KWF het symposium Zo kan het ook! Businessmodel van de toekomst. Op 27 juni zullen, in aanwezigheid van de directeur-generaal van VWS, DG Bas van Dungen, modellen worden gepitcht, door Nefarma, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment. U kunt daar ook bij zijn! Uw inventieve ideeën, kennis over modellen die werken, concepten die zich hebben bewezen, samenwerkingsverbanden die effectief blijken – we nemen ze allemaal graag mee in deze verkenning. Daarom roept KWF iedereen van harte op om mee te doen.

Out of the box

KWF Kankerbestrijding wil daarbij denken vanuit mogelijkheden en kansen en samenwerking. We zoeken out of the box naar haalbare oplossingen die (op deelgebieden) op korte termijn kunnen bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de beste zorg voor iedereen. Die oplossingen zal KWF bundelen met als titel Zo kan het ook! Een cadeau voor de minister en haar ministerie, en een noodzaak voor de patiënt. Want we willen de patiënt niet laten zweven en we kunnen de tijd niet stil zetten. En misschien kunnen we ook de wereld niet veranderen, maar we kunnen samen wel het verschil maken! Doe mee, en klik hier!

Michel Rudolphie

Algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding

Michel Rudolphie_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top