BLOG

Orthopedische hulpmiddelenbranche mag niet in uitverkoop

De orthopedische hulpmiddelenbranche werkt aan het meetbaar maken van kwaliteit. De meeste zorgverzekeraars zijn alleen maar bezig met het verder aandraaien van de duimschroeven.

De orthopedische hulpmiddelenbranche is innovatief: er is sprake van een mix van het echte handwerk en nieuwe technologie. Met op maat gemaakte schoenen, prothesen en orthesen worden duizenden mensen geholpen. Zij blijven op de been, kunnen blijven meedoen. Het is de participatiemaatschappij in optima forma.

Niet beloond

Het applaus van de zorgverzekeraars blijft echter uit. De inzet, de passie, het vakmanschap, de professionaliteit van de orthopedische schoentechnicus en de instrumentenmaker worden niet beloond. De houding van de meeste zorgverzekeraars is: 'wordt de euro die ik uitgeef wel nuttig besteed?' Dat is natuurlijk àltijd een legitieme vraag, want het gaat om de besteding van publiek geld. Wat niet helpt. is dat er sprake lijkt te zijn van een diepgeworteld wantrouwen bij zorgverzekeraars. Dan maakt het lastig tot elkaar te komen en samen, in het belang van de cliënt oplossingen te zoeken.

Simpel

Wij beseffen als branche dat wij een verantwoordelijkheid hebben om de kosten in de zorg niet op te drijven. Dat staat ook zo in het meerjaren-verenigingsbeleid van NVOS-Orthobanda. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dat betekent in de praktijk: simpel als het kan en complex als het moet.

Sinds ik eind vorig jaar ben aangetreden als voorzitter ben ik geen orthopedische schoentechnicus of instrumentenmaker tegengekomen die kiest voor de duurste oplossing als dat niet echt noodzakelijk is. Altijd worden er zorgvuldige afwegingen gemaakt, in het belang van de klant. Dat de leverancier de uiteindelijke keuze maakt (zo staat het in de contracten van de zorgverzekeraar) kan vragen oproepen. Maar dat betekent niet dat de hele orthopedische hulpmiddelenbranche per definitie moet worden gewantrouwd.

Duimschroeven

Het is een branche die werkt aan het meetbaar maken van kwaliteit, die protocollen ontwikkelt, de laatste hand legt aan een eerste indicatiematrix en de zogeheten PROMs  waarmee betrouwbare en valide uitkomsten van zorg worden gemeten. Het zijn instrumenten om onnodige variatie te voorkomen en transparantie te bieden over gemaakte keuzes. De meeste zorgverzekeraars slaan amper acht op deze ontwikkeling, en komen met één oplossing: het verder aandraaien van de duimschroeven, dus prijsdruk.

Oplossingen

Branchevereniging NVOS-Orthobanda houdt dezer dagen een enquête onder de leden over hun ervaringen met zorgverzekeraars. Met de uitkomsten gaan wij het gesprek aan met zorgverzekeraars. Om het wantrouwen weg te nemen, om over méér te praten dan prijsdruk, kortom: om samen oplossingen te zoeken in het belang van de cliënt.

Participeren

Wij zijn een branche die hulpmiddelen biedt waarmee mensen met vaak chronische aandoeningen toch kunnen blijven bewegen, op pad gaan, werken , sporten en dus kunnen blijven participeren. Daar is het beleid van de minister ook op gericht. Zo’n waardevolle branche gooi je niet in de uitverkoop. 

 

Rian Veldhuizen

Voorzitter NVOS-Orthobanda

Rian Veldhuizen_311

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Rogier

21 april 2016

Cost of Poor Quality

Top