Vastgoed

Zorgservices doorberekenen aan de klant

Partijen in de ouderenzorg verlenen veel services, die over het algemeen zeer uitgebreid naar de klanten toe zijn. Vraag is daarbij welke services wel of niet doorberekend kunnen worden aan deze doelgroep.

Wanneer wij als vastgoedmanager spreken van servicekosten, dan zijn dit de woongerelateerde services, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak van algemene ruimten en het energieverbruik van lampen, liften e.d. Wanneer zorginstellingen woningen verhuren rekenen zij ook deze vorm van servicekosten naast de zorgdiensten die verleend worden.

De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat het een bron van verwarring is. Het onderdeel servicekosten is een veelbesproken post geweest met zorginstellingen. Enerzijds laat men kansen liggen voor een doorbelasting, anderzijds wordt er te veel in rekening gebracht of wordt er in het geheel niet afgerekend.

Een aantal situaties uit de praktijk:

• In de loop der tijd zijn er verschillende huurcontracten afgesloten met bewoners, waarin er een diversiteit aan servicekosten componenten zijn opgenomen en waarin verschillende afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid om wel of niet jaarlijks de kosten af te rekenen op basis van de werkelijke kosten. Hierover is verder geen afstemming geweest met de huurders. Dat maakt dat er geen eenduidige lijn afgesproken is en de verschillen blijven bestaan. Ook ten aanzien van de afrekening die de huurders ontvangen;

• In diverse complexen zien we een vermenging van de zorgservicekosten met de woonservicekosten. Bijvoorbeeld de onkosten voor Alarmopvolging. Dit valt onder de serviceverlening van de zorg, maar wordt genoemd in de huurcontracten onder de servicekosten;

• De administratie blijkt niet op orde. Wanneer er kosten in de servicekosten(afrekening) worden opgenomen, moet dit verantwoord kunnen worden met een factuur. De Huurcommissie zal de kosten welke opgenomen zijn en waar geen factuur tegenover staat schrappen. Een voorbeeld is de inschakeling van huismeesters. Als er geen urenregistratie is en geen aparte factuur van zijn tijd, dan is er geen basis om te verrekenen;

• Slechts een deel van de kosten worden doorbelast aan de gebruikers. Dit geldt bijvoorbeeld voor schoonmaak waar 50 procent van de kosten doorbelast worden, terwijl er 100 procent doorbelast mag worden.

Op het moment dat je een bewuste keuze maakt vanuit onder meer een sociaal oogpunt om kosten deels dan wel niet in rekening te brengen, is dat uiteraard prima. Wij constateren echter dat er niet altijd sprake is van een bewuste keuze. Zorg dat je weet wat de mogelijkheden zijn voordat je je huurcontracten afsluit. De informatie is er. Bij voorbeeld bij de huurcommissie. Maak er gebruik van, het scheelt een hoop gedoe daarna. 

Miranda Sulzle

Directeur van MVGM Zorgvastgoed

Miranda Sulzle_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

22 april 2016

zakelijk gezien heeft u ongetwijfeld gelijk: duidelijk en consequent toerekenen van gemaakte kosten draagt bij aan de bedrijfsvoering en aan een duidelijke relatie met de bewoner/patiënt.
maar nu voor steeds meer werk mantelzorgers worden ingeschakeld, kan het scherper uitbaten van het aangeboden voorzieningenpakket gemakkelijk contraproductief uitwerken. want deze vooral boekhoudkundige handelwijze draagt bij aan wat Jesse Klaver 'economisering' noemde: niet de bewoner staat centraal, maar de organisatie. bewoners en hun mantelzorgers zullen zich steeds meer gemarginaliseerd voelen en zich terugtrekken.

Top