BLOG

Verkiezingen 2017: stem dementievriendelijk!

Voor de meeste mensen is het wellicht nog ver weg. Maar voor vele politieke partijen zijn de voorbereidingen volop gaande op weg naar de nieuwe verkiezingen. Programmacommissies zijn gevormd. De eerste politieke kaders staan op papier.

Maar niet alleen de politieke partijen zijn actief. Ook vele maatschappelijke organisaties draaien politieke overuren om gericht hun boodschap onder de aandacht te brengen. Onlangs vroeg een mantelzorger mij of dit niet vooral een rituele dans is. Zo zou je het kunnen zien, maar ik zie het anders. Alle betrokken stakeholders zetten op deze manier hun punten weer op een rij; we kijken terug; we kijken vooruit; en daarmee vormen we de politieke agenda van morgen.

Reflectie

Ook Alzheimer Nederland heeft het moment van reflectie gezocht. Waar zijn we blij mee? Waar liggen onze zorgen voor de toekomst? En waar moet in een volgende kabinetsperiode een tandje bij. We zijn blij met de inzet op onderzoek, op meer begrip in de samenleving en de betrokkenheid van een staatssecretaris die vaak met ons zoekt naar oplossingen voor problemen die er liggen.

Maar we hebben ook nog zorgpunten. Mensen met dementie, hun geliefden en de mantelzorgers ervaren drempels, zien niet altijd de zorg die men graag zou willen hebben en zoeken naar er- en herkenning van de vragen die ze hebben. Langer thuis wonen leidt vooralsnog tot meer ongelijkheid en minder vrijheid als er niet wordt ingezet op kwaliteit, deskundigheid en maatwerk.

Waardige zorg

Dit is de les die kan worden geleerd uit de decentralisaties in de zorg. Met dossiers als PGB, casemanagement, en het ontbreken van passende zorg dichtbij zoals dagactiviteiten, zien we dat mensen met dementie en mantelzorgers op achterstand raken. Daar waar dit nu niet het geval is moet het worden recht getrokken. Investeren in waardige zorg, zowel thuis als in een verpleeghuis blijft noodzakelijk.

Natuurlijk laten we dit geluid horen daar waar nodig. We zijn in gesprek met politieke partijen. Maar uiteindelijk is er maar één die dit het beste kan laten horen: dat zijn de dementiepatiënt en de mantelzorger zelf. Onze vrijwilligers gaan de komende maanden het land in en het gesprek aan. Ze zullen de politici van gisteren, vandaag en morgen voeden met signalen, praktijkervaringen en vaak praktische en concrete oplossingen. Lokaal en nationaal. Live en digitaal met #stemdementievriendelijk.

Een burgerlobby dus. Effectief en vanuit het hart en de dagelijkse ervaring. En weet u wat het prachtigste is?  Het sluit precies aan bij de kern van de campagne Dementievrienden: met meer begrip luisteren naar mensen met dementie. Een belangrijk wapenfeit van dit kabinet. 

Gea Broekema-Procházka

Algemeen directeur Stichting Alzheimer Nederland

Gea Broekema_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top