BLOG

Zorgkaart: een blijver met meerwaarde

Zorgkaart Nederland heeft geen nut, kopte onze landelijke publiekszender NOS onlangs. En liet daarmee de traditionele scheiding tussen nieuws en commentaar voor even varen.

Hoezo geen nut? Elke maand kijken meer dan een miljoen mensen  op Zorgkaart wat andere patiënten vinden van een dokter, een ziekenhuis of een andere hulpverlener. En elke dag kijkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de reacties van patiënten.

Geen nut? Wat te denken van die ruim 300.000 mensen die al een waardering van hun zorgverlener achterlieten. Opdat andere zorgzoekers er hun voordeel mee kunnen doen. Want in de jungle van de zorg is er voor patiënten nauwelijks kwaliteitsinformatie te vinden. En al heel moeilijk objectieve informatie. Laten we dan blij zijn dat we in ieder geval subjectieve informatie hebben. Van patiënten voor patiënten

Blijver

En Zorgkaart gaat niet weg. De site heeft in de ruim 6 jaar van het bestaan een stevige positie opgebouwd in het zorgveld. Steeds meer zorgaanbieders vragen hun patiënten een waardering achter te laten; steeds meer ziekenhuizen wijzen hun klanten actief op het bestaan van de site. En melden zich aan voor de publieksprijs van de zorg, de prijs die de patiëntvriendelijkheid waardeert.

En terecht. Want ook ziekenhuizen willen weten hoe de patiënt de zorg waardeert. Wat hij of zij vindt van de dokter op de poli of aan het bed. De patiënt wil dat ook weten. Hoe goed is een dokter? Wat kan hij medisch?

Wat kan de dokter?

Op Zorgkaart kun je zien hoe goed een dokter is in de ogen van zijn patiënten. Is hij duidelijk? Heeft hij oog voor de noden en zorgen van de patiënt? Let hij op de hygiëne? Het zegt niet veel over zijn medische bekwaamheden, maar het zegt wel iets over zijn relatie met zijn patiënten.

Heeft Zorgkaart nut als het gaat om objectieve kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders? Ja, maar het kan altijd beter. Als het aan ons ligt gaat dat ook gebeuren. Het begin is er. Nu vind je naast de waarderingen van patiënten al cijfers over sterfte en wachttijden. En er is  informatie over aandoeningen, zodat de patiënt eigen regie kan nemen over de zorg.

Sleutel bij zorgverlener

Overigens ligt de sleutel voor een deel ook bij zorgaanbieders zelf. Zij zien de patiënt en kunnen hem vragen zijn kritiek te geven. Positief is leuk, van negatieve kritiek kun je leren. De ervaring leert  dat het overgrote deel van de waarderingen positief is.

Wij roepen dokters, ziekenhuizen en alle anderen die werkzaam zijn in de zorg op om hun kwaliteitsinformatie met de patiënt te delen. Laat zien hoe vaak je een bepaalde handeling doet. Laat zien wat er mogelijk mis gaat. En laat zien waar je kwaliteiten liggen. Je kunt niet van elke zorgaanbieder verwachten dat hij alles kan.

Maak kwaliteit zichtbaar

Wat ons betreft maken de zorgverleners die kwaliteitsinformatie beschikbaar voor ZorgkaartNederland. En roepen ze hun patiënten op een waardering te plaatsen.

Hoe meer waarderingen op Zorgkaart, hoe beter. Dat vinden wij ook. En het mogen er wat ons betreft nog veel meer worden. Als iedereen die op Zorgkaart zoekt, na de behandeling een waardering plaatst, zijn we al een heel eind. Hoe meer waarderingen, hoe betrouwbaarder het beeld dat Zorgkaart geeft. Dat is ook voor zorgaanbieders van belang.

Etalage

Zorgkaart moet de patiëntvriendelijke etalage zijn van de zorg.  Hier zien mensen wat anderen vinden. Gaf de dokter wat je van hem verwachtte? Of was het nog beter dan je dacht?

Daar kunnen andere patiënten hun voordeel mee doen. Wij werken er intussen hard aan om Zorgkaart verder uit te bouwen. Om al die waarderingen in goede banen te leiden. En om er nog meer binnen te halen. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld met een grote mediacampagne die op 26 mei begint. Met spotjes op de radio en met stukken in de relevante media. Skipr is er daar één van en niet de minste.

Dianda Veldman,
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie NPCF  

Dianda Veldman_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Wapenaar

26 mei 2016

Meedoen in de samenleving betekent voor mensen die afhankelijk zijn van zorg ook: Je mening kunnen geven. Die mening is vervolgens waardevol voor anderen. Informatie is macht. Dus iedereen die over informatie kan beschikken, kan op basis daarvan eigen keuzes maken. En dat is goed. Ieder mens wil graag zelfstandig zijn. Hou grip op je eigen leven. De Zorgkaart is daarbij een waardevol instrument voor ondersteuning van cliënten en patiënten. Het zou mooi zijn als nog meer partijen gaan meedoen aan de Zorgkaart.

Jan Wapenaar
stafmedewerker communicatie MEE Rotterdam Rijnmond

Petra kramer

26 mei 2016

Mee eens: het is goed dat Zorgkaart Nederland er is, ook al is er nog het één en ander te optimaliseren. Hopelijk gaat de nieuwe campagne daar een boost aan geven. Een platform als Zorgkaart Nederland zal niet voor iedere patiënt nuttig zijn, maar er is een grote groep die hier behoefte aan heeft, zowel voor het vinden van toegankelijke (subjectieve) kwaliteitsinformatie als om zelf een mening te kunnen geven. Ook dat is bij deze vorm van 'dienstverlening' waarbij de 'klant' zo'n grote betrokkenheid heeft, onmisbaar.

Top