BLOG

Een fusie in ieders belang

Het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis gaat samen met het Rotterdamse Erasmus MC. De recent bekend gemaakte fusieplannen moeten nog worden goedgekeurd door adviesorganen en toezichthouder NZa, maar konden links en rechts al wel op veel bijval rekenen.

De beschikbaarheid en kwaliteit van de medische zorg in de regio blijft op deze manier behouden, meende de raad van toezicht van het Zeeuwse ziekenhuis. De banken waren eveneens positief, net zoals de grootste regionale zorgverzekeraar in Zeeland, CZ.

Ik begrijp al die overwegingen goed, en ze lijken me juist. Beschikbaarheid van medische zorg en de financiële stabiliteit van zorginstellingen zijn belangrijke zaken. Maar het verhaal is daarmee niet compleet. De fusie is namelijk niet alleen in het belang van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, maar ook van het Erasmus MC.

Topklinische zorg

Dat heeft te maken me de steeds verdergaande specialisatie in de zorg. Academische ziekenhuizen worden geacht zich op topklinische zorg te richten, de zogeheten derde lijn. Dat kunnen de artsen daar immers goed, is de redenering. De meer reguliere behandelingen, in de tweede lijn, kunnen in die visie beter worden uitgevoerd in perifere ziekenhuizen. Daar is de zorg namelijk goedkoper dan in de academische ziekenhuizen.

Strikt boekhoudkundig mag dat allemaal kloppen, maar voor de afzonderlijke academische ziekenhuizen is het toch geen goede zaak. Alleen topklinische zorg leveren is wel erg beperkt voor een gigantisch ziekenhuis als het Erasmus MC. Het gevaar dreigt bovendien dat je losgezongen raakt van de ‘gewone’ zorg. Vandaar dat zo’n fusie met een regionale zorginstelling als het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis toegevoegde waarde heeft.

Jan Houben
Partner bij M&I/Partners

 

 

Jan Houben_311

3 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

3 juni 2016

Sorry Jan, maar ik ben het volstrekt oneens met je en de andere partijen over het nut van de beoogde fusie.

De patiënten uit het adherentiegebied van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis hebben geen baat bij een fusie met Erasmus MC. En wanneer er sprake moet zijn van kennisuitwisseling op medisch gebied kan dat al heel goed in een samenwerkingsverband.

En het leveren van de door jou genoemde 'gewone zorg' door het Erasmus kan sowieso al binnen het Rotterdamse wanneer zij daarvoor kiezen. De medisch specialisten hebben hiervoor geen geen fusie nodig. Ook zonder dat vinden zij elkaar wanneer samenwerking noodzakelijk is.

tjark reininga

3 juni 2016

dat mag zo zijn, maar ik hoop wel dat de patiënten (en hun omgeving) in dit proces niet het kind van de rekening zullen blijken. vanuit Rotterdam zijn de Zeeuwse eilanden ver weg. en dan heb ik het nog niet over Zeeuws-Vlaanderen. dat lijkt me echt beter gediend met een sterkere band met de ziekenhuizen in Gent en Brugge.

Bert Huisman

3 juni 2016

Opvallend is wel dat het Erasmus MC voor dit soort samenwerking alleen afspraken lijkt te kunnen maken met ziekenhuizen "in nood": IJsselland, ADRZ. Zou de band met het E-MC er toe kunnen leiden dat deze ziekenhuizen met hun bestaande pakket (financieel) beter gaan presteren? Zo niet, dan zal er toch in de dienstverlening moeten worden gesneden. Het is te hopen dat deze samenwerking voor de bevolking van de regio's Rotterdam-Oost/Gouda en Zeeland (excl. Zeeuws-Vlaanderen) brengt wat ze er van verwachten, maar erg zeker zou ik daar niet van zijn.

Top