Tech

'Online boodschappen doen is goed voor mijn gezondheid'

Afgelopen maand interviewde ik tijdens een presentatie over e-health Celia Slagman, die alles weet over leven met hersenletsel. Op mijn vraag hoe internet haar helpt om hiermee om te gaan, antwoordde ze: "Online boodschappen doen."

"Goh: hoezo?" "De weekboodschappen bestel ik online en laat ik thuisbezorgen; cadeautjes voor vrienden kies en koop ik via internet." Celia vertelde verder: "Winkelen is voor mij een inspannende bezigheid. Op deze manier spaar ik veel tijd en vooral energie die ik nu kan inzetten voor bezigheden die voor mij belangrijk zijn."

Terwijl zij haar uitdaging uitlegde om haar dagelijkse activiteiten en daarmee haar energie in balans te houden, maakte ze ook duidelijk hoe de gezondheidszorg vaak een groot beroep doet op tijd en energie van kwetsbare mensen. Om maar een paar zaken te noemen: frequent bezoek aan zorgverleners voor gesprekken, bijhorende reistijden, wachten in drukke wachtkamers, telefonische bereikbaarheid op vaak onhandige tijden. Terugkomende activiteiten die veel aandacht en energie vergen.

Digitaal consult

"Goede inzet van internet door zorgverleners maakt het mogelijk om mensen niet zwaarder te belasten dan nodig is." We wisselden een aantal voorbeelden uit, hele praktische toepassingen: een digitaal consult, informatie uitwisselen via internet, e-learning in plaats van cursussen en bijeenkomsten, online afspraken plannen... kortom: eigentijdse diensten waar patiënten en cliënten veelal ook gebruik van maken als het gaat over geld-, vakantie,- belasting of boodschappen zaken.

Digitale toepassingen bieden nieuwe kansen voor de gezondheidszorg. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De praktijk van e-health blijkt weerbarstig. In veel zorgorganisaties is nog weinig ervaring met het ontwikkelen en inzetten van digitale diensten zoals een e-consult, digitaal een afspraak maken en thuismeten bij bijvoorbeeld trombose of hartfalen. Vijftien jaar ontwikkelingen op het gebied van e-health nog niet geleid tot een gangbaar aanbod van e-health-basisdiensten in de gezondheidszorg. Vanuit innovatie bekeken kun je zeggen 'We zijn nog maar net op weg'.

Sneltreinvaart

De technologische ontwikkelen denderen in sneltreinvaart door. Laten we deze vooral ontdekken, volgen, stimuleren en ermee experimenteren. Daarom is het ook zo goed dat er tijdens de eHealth Week tweeduizend internationale e-health-experts bij elkaar komen kom kennis te delen. Maar laten we niet vergeten dat er nog een enorme inhaalslag te maken is met de beschikbaarheid van nuttige en gebruiksvriendelijke eigentijdse digitale diensten en services voor zorggebruikers. Samen de schouders er onder! Samen aan het werk om digitale basisdiensten werkend te krijgen in de praktijk. De gezondheidszorg is geen eiland in onze digitaliserende samenleving. Kijk en luister naar wat patiënten en cliënten online al doen en vooral wat daarbij voor hen van waarde is. En sluit daarbij als zorgverlener en zorgorganisatie aan.

Met dank aan Celia Slagman

Liesbeth Meijnckens

Adviseur e-health en sociale media

Liesbeth Meijckens_311

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top