BLOG

Integrale geboortezorg; het moet niet, het kan

Een integraal tarief voor geboortezorg moet niet! Het kan; het is een extra keuze. Voordeel is dat zwangere vrouwen zich verzekerd weten van multidisciplinaire zorg.

Juni is de drukste maand van het jaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit komt omdat we dan alle beleidsregels vaststellen waar u het komende jaar mee moet werken. Deze regels stellen we samen met u op. We doen dit met hulp van diverse overleggen met betrokken partijen uit de praktijk en proberen, op basis van hoor en wederhoor, zo goed mogelijke besluiten nemen.

Keuzevrijheid

Een beleidsregel waar wel heel veel aandacht voor is, is de beleidsregel voor geboortezorg. Deze beleidsregel lijkt zelfs mensen bang te maken. Media melden "ruzie om zwangere vrouw" of "keuzevrijheid in het gedrang".
Laat ik u geruststellen. In onze beleidsregel is de keuzevrijheid van zwangere vrouwen geborgd. Zwangere vrouwen behouden altijd de mogelijkheid om zelf hun zorgverlener te kiezen.

Wat wel gaat veranderen is de bekostiging. Vanaf volgend jaar is het ook mogelijk om een integraal tarief af te spreken. Dit moet niet! Het kan; het is een extra keuze. Voordeel is dat zwangere vrouwen zich verzekerd weten van multidisciplinaire zorg. Verschillende disciplines werken samen in de geboortezorg met allemaal het zelfde doel: optimale zorg voor de zwangere vrouw die resulteert in de geboorte van een gezond kind.

Gefaseerd

De minister van VWS heeft in haar brief aan de tweede kamer van eind mei aangegeven wat de contouren zijn van beleid gericht op integrale bekostiging voor geboortezorg. Het integraal tarief wordt ingevoerd naast de bestaande manier van bekostigen. Er wordt maar één tarief per fase van de zwangerschap in rekening gebracht en professionals die zich verenigen in een geboortezorgorganisatie krijgen voor hun aandeel betaald. Hierover maken ze van te voren afspraken.

Regio’s die daar klaar voor zijn kunnen hierdoor ervaring opdoen met deze nieuwe bekostigingsvorm. Wij gaan in beeld brengen wat werkt en wat niet werkt zodat de regio’s van elkaar kunnen leren. Ook gaan we kijken of er  ongewenst effecten zijn en sturen bij als dat nodig is. Dat past in een zorgvuldige en gefaseerde ontwikkeling richting integrale  geboortezorg. 

Passie

Niets aan de hand zou je dus kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Er breekt een tijd aan van verandering en sommige zekerheden kunnen wegvallen. Ruzie en bangmakerij zijn hier natuurlijk geen oplossing. Wat wel moet gebeuren, en dat doen we ook, is gesprekken voeren! Naar elkaar luisteren en elkaar durven begrijpen. Een ding hebben we altijd en overal gemeen en dat is onze passie voor goede zorg. Die passie zal ons de weg wijzen!

Marian Kaljouw

Voorzitter raad van bestuur NZa


Marian Kaljouw_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top