BLOG

Patiënt beweegt van inspraak naar invloed

Patiënten willen een actieve rol voor zorgverzekeraars. Zij willen echter niet dat de zorgverzekeraar bepaalt. Zo blijkt uit een onderzoek van de NPCF. Natuurlijk wijst  de NPCF er daarbij op  dat het vertrouwen van de burgers dat de zorgverzekeraar kwaliteit voorop stelt, nog moet groeien.

‘Ontwaakt’

Dat groeiende vertrouwen valt overigens nog niet te bespeuren bij het  comité van activistische huisartsen met de naar het oude socialisme verwijzende naam Wake Up (overigens wel leuk) . Waarschijnlijk heeft dit eerbiedwaardige comité binnenkort ook als strijdlied “Ontwaakt”. In Medisch Contact zet één van deze huisartsen de zorgverzekeraars nog neer als ziektekostenverzekeraars die met hun focus op kostenbeheersing, de kwaliteit negatief beïnvloeden. Wakker blijven verzekeraars, denk je dan, maar ook “Ontwaakt,gij huisartsen, voordat er echt iets groeit tussen de zorgverzekeraars en de patiënten”.

Directe belangenvertegenwoordiging

Nog zo’n bericht dat bij dit thema interessant is: Zorgverzekeraar Menzis eist een einde aan het onderzoek naar longkankermedicijn pemetrexed. Volgens Menzis wordt aan deelnemers aan de studie het bewezen werkzame medicijn vinorelbine onthouden. Het onderzoek is daarom niet zuiver volgens Menzis. De verzekeraar eist dat deelnemers die bij Menzis verzekerd zijn uit de studie worden gehaald. Ik laat buiten beschouwing of Menzis uiteindelijk gelijk krijgt maar als patiënt zou ik het prima  vinden als mijn verzekeraar op deze wijze voor mijn belangen opkomt. Wie kan dat anders zo direct.

Verkeerde been

Als patiënt vroeg ik enkele jaren geleden voordat ik een operatie moest ondergaan aan mijn specialist: Hoeveel van dit soort operaties doet u per jaar? Waarom vraagt u dat , vroeg hij. Ik heb wel vertrouwen in u maar dat moet nog meer groeien, zei ik. Al waarna hij grappend antwoordde: 70 procent van mijn operaties slaagt en bij die resterende 30 procent behoort u. Op websites van ziekenhuizen valt nog weinig waar te nemen van onderkenning van de behoefte van de patiënt aan dit soort informatie. Wel foto’s van medisch specialisten, maar die kunnen je helemaal op het verkeerde been zetten. De patiënten “praten”  al dan niet via internet veel meer met elkaar over dit soort zaken. En als de artsen, ziekenhuizen en andere hulpverleners zelf niet beter aangeven waar ze voor staan haalt de patiënt zijn informatie voornamelijk op internet. Zo’n nieuw initiatief als Zorgkaartnederland.nl gaat daarbij naar mijn stellige overtuiging op den duur een belangrijke rol spelen. Natuurlijk ga ik voor mijn informatie als patiënt niet alleen af op de waardering van anderen , maar toch….

Geest is uit de fles

Vele nota’s zijn er in de loop der jaren  verschenen over de inspraak van de patiënt/verzekerde. Daar gaat het in de toekomst veel minder om. Veeleer om de invloed van de patiënt. Mijn ervaring leert dat de aanbieders van de zorg hier nog te weinig mee kunnen omgaan of op inspringen.
Er worden veel zinnige maar ook onzinnige dingen beweerd over marktwerking in de zorg. De geest is echter wel uit de fles en de keuze vrijheid van de patiënt dwingt meer en meer marktwerking af.

Niek de Jong

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top