BLOG

Graaiende dokter verdient plek in jaarverslag

Stel de bank maakt per ongeluk 200.000 euro over naar uw rekening. Vindt u het dan terecht dat, nadat de bank de fout heeft ontdekt, u het bedrag terug moet storten? Vindt u het terecht als uw werkgever als gevolg van een fout in de salarisadministratie u ten onrechte twee maal uw salaris overmaakt, dat u wat u teveel ontvangen heeft, moet terugstorten? Vindt u het terecht dat als de belastingdienst door een systeemfout teveel huurtoeslag naar u heeft overgemaakt, dat u dat dan terug moet storten? Als u dat terecht vindt, dan bent u geen ondersteunende medisch specialist.

Gevolgen systeemfout

Als gevolg van een systeemfout is in 2008 ten onrechte 175 miljoen euro overgemaakt naar de ondersteunende specialisten zoals radiologen en microbiologen. Zelfs de Orde van Medisch Specialisten erkent dat de 175 miljoen niets te maken heeft  met extra inspanningen van de specialisten, maar louter en alleen een administratieve systeemfout is. En toch weigeren de  betreffende specialisten de 175 miljoen euro terug te storten.

Publieke middelen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), minister Klink en de Tweede Kamer hebben laten blijken dit onbegrijpelijk te vinden. Wat die specialisten vergeten is dat het hier om publieke middelen gaat in een sector waar grote financiële ingrepen voor de deur staan. Waar burgers hun premie voor betalen maar ook hun eigen bijdragen en eigen risico.

Af van beeld graaiende specialist

De specialisten willen graag af van het beeld dat ze alleen maar voor het geld gaan. De ondersteunende specialisten bevestigen echter het beeld van de graaiende specialist. Onbegrijpelijk dat de leden van de Orde, die in een aantal gevallen zelfs hebben ingeleverd, niet in opstand komen. Zeker nu het er naar uitziet dat het ten onrechte te veel betaalde volgend jaar door een generieke tariefsverlaging door alle specialisten moet worden opgehoest.

Betaal ten onrechte ontvangen geld terug

Overigens, als gevolg van te ruim vastgestelde normtijden voor bepaalde ingrepen, gaat het daarnaast nog over een bedrag van 350 miljoen. Totaal voor 2008 en 2009 één miljard ten onrechte uitgekeerde honoraria. Orde, stop met procederen, maak duidelijk dat u de maatschappelijke realiteit erkent. Kom met een voorstel hoe het teveel betaalde alsnog wordt teruggestort. Laten we uitgaan van een overschrijding van 300 miljoen per jaar. Daarnaast vindt er een gedegen boekenonderzoek plaats en de uitkomsten daarvan worden gebruikt om het daadwerkelijk te veel betaalde vast te stellen en de resultaten in gedifferentieerde tarieven voor 2010 vast te leggen. Herstel de systeemfouten en volgend jaar hoeft er geen sprake te zijn van een generieke korting op het tarief.

Honoraria op naam in jaarverslagen

Helemaal mooi zou het zijn dat net als de salarissen van de bestuurders ook de ontvangen honoraria van de specialisten op naam in de jaarverslagen vermeld worden. En wie weet dat dan ook de weerstanden tegen het in loondienst nemen van de specialisten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik wens iedereen goede feestdagen en een voorspoedig 2010.

Eelke van der Veen

Tv-uitzending Buitenhof over 'ivoren torens'

Zondag 20 december sprak Eelke van der Veen met Orde-voorzitter Willem van der Ham in het tv-programma Buitenhof over 'de ivoren toren in de zorg'.
In Buitenhof een debat tussen Willem van der Ham, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en PvdA Kamerlid Eelke van der Veen over de medisch specialisten. Zij liggen onder vuur; ze zouden te weinig verantwoording afleggen en teveel geld verdienen. Zo maakte minister Klink deze week bekend meer dan een half miljard op de beroepsgroep te willen korten. Maken de specialisten het daadwerkelijk te bont? Of probeert het kabinet op deze manier slim te bezuinigen? In hoeverre is bij de beroepsgroep sprake van een machtspositie die niet bij deze tijd past?

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

23 december 2009

Beste Eelke,

Als de bank ten onrechte teveel overmaakt aan mij dat, wordt dat zonder dat ik daar iets aan kan doen en zodra men het ontdekt, meteen teruggeboekt door de bank. een specialist die het terug zou willen boeken, weet niet eens hoe hij dat zou moeten doen; naar de NZa, naar de belanstingdienst of het prive banknummer van Klink. Naast die 175 miljoen door systeemfouten is er nog 350 miljoen ten onrechte overgemaakt door fouten in de normtijden. Totale schade 1 miljard. Wordt het niet eens tijde dat de overheid eerst zijn eigen puinhoop opruimt en dat de kamer daar zeer krachtig op aandringt. Waar blijft de parlementaire enquete naar het falen van de DBC's en de half miljard kosten daarvan, naar het falen van de marktwerking die nu weer stopgezet wordt en naar het afschaffen van het bouwregime met de bouwstop tot gevolg

Post

23 december 2009

Beste Eelke,helemaal mee eens! Van belang is om duideleijk te maken dat we hier toch ondanks alle marktwerkingsprincipe te maken hebben met een collectieve saector: de premies worden met elkaar opgebracht en het is dus publiek geld. Het gegeven dat de salarissen weer zo uti de hand lopen is opnieuw een argument om de markt in de gezondheidszorg te herzien en zoals ik in mijn boek "De derde weg" bepleit te gaan voro kwaliteit als competitie edlement. Niet het geld moet leidinggevend zijn maar de kwaliteit. Ik zou er ook erg voor zijn om inderdaad de inkomens van specialisten net als die van de RvB in het jaarverslag te vermelden. Nog meer zou ik ervoor zijn om loondienst in te voeren.

Dick van Goor

23 december 2009

Dag Eelke,Met jouw blog kom je niet zomaar weg. Jaap heeft er al zeer terecht op gereageerd.

Jouw blog wordt wat mij betreft gearchiveerd onder de categorie 'stemmingmakerij'. Je speelt hiermee in op de emotie van de mensen en jij weet als geen betere dat het wat ingewikkelder in elkaar steekt dan je in je blog laat voorkomen. Jaap gaat daar al wat meer in detail op in.VWS heeft, onder goedkeuring van de 2e Kamer, ervoor gezorgd dat de chaos is ontstaan. VWS is steeds maar weer in staat om zelf de problemen te veroorzaken en vervolgens wordt de schuld bij een ander neergelegd. En er wordt met wat pachwork een oplossing bedacht waardoor het geheel weer wat ingewikkelder wordt.DBC's werken niet.

Dat was al bekend voordat ze zouden worden ingevoerd. De DOT waarmee men nu bezig is zal het m.i. niet veel beter gaan doen. Maar laat vooral iedereen (ZN, NVZ, VWS en de Orde) tegen elkaar blijven zeggen dat het zo'n succes is!! Dan behoeft er ook geen schuldige te worden aangewezen.En dan de marktwerking.

In eerdere reacties schreef ik dat er slechts sprake kan zijn van marktwerking wanneer: er een partij is die vrij is om af te nemen en een partij die wil leveren. En dat is niet het geval! Ik ken geen geen patiënt die in volledige vrijheid een dienst van een ziekenhuis en/of medisch specialist afneemt. Daarnaast frustreren de zorgverzekeraars dat proces nog een keer, zij wensen te kunnen bepalen waar de patiënt zijn/haar medische zorgbepalen waar jij je nieuwe TV mag kopen, welke merk, welke kleur, beeldgrootte etc. Ja ik weet, ieder voorbeeld gaat mank, maar dit soort vergelijkingen vinden 2e Kamerleden altijd wel eenvoudig te begrijpen.DE DBC's en de marktwerking maakt de zorg niet goedkoper, niet transparanter en zeker niet kwalitatief beter. Met name al dat gehannes over geld maakt dat de medisch specialist zich steeds maar zorgen moet blijven maken over het feit of straks geen overheidsdienaar verschijnt die hen financieel weer opnieuw een pootje wenst te lichten.Even voor de lezer, ik ben geen medisch specialist maar slechts een ex-interimbestuurder die ziet met welk tempo de problemen de afgelopen 10 à 15 jaren zijn toegenomen, in belangrijke mate veroorzaakt door het beleid en maatregelen van VWS.Nota bene, niet alles is de afgelopen jaren fout geweest. De invoering van de volksverzekering was wel een goede zaak.

afneemt. Vergelijk het eens met een derde partij die gaat

Als uitsmijter het EPD.

Mevrouw Depuis heeft al haar afwijzing gegeven over de invoering van het landelijk EPD. Ik hoop dat jij je sterk kunt maken om dat onheil tijdig van ons weg te houden t.w. de invoering van een zeer duur kanon om op een mug te schieten.

In de regio van jouw oude Agis werd destijds een proef gehouden met een patiëntenpas op creditcardformaat. Ik weet niet waarom die proef is gestrand, direct betrokken projectleiders trouwens ook niet. Ik zou dat plan maar weer eens uit je lade halen en je zou het aan Klink kunnen geven. Wellicht ziet hij er wat in.

Willekens

24 december 2009

Beste Eelke en anderen,De teneur, al dan niet stemmingmakend, is een juiste! Ophouden met graaien en terugkeren naar het beloningsniveau van medisch specialisten naar het jaar 2005.Bezuinig als overheid op dure projecten zoals EPD, DOT en afschaffing bouwregime en de sector kan eindelijk weer gaan werken aan samenwerking en echte kwaliteit.Jammer dat specialisten, interim bestuurders en ICT consultants al het geld voor de zorg opmaken.Ga zou door, Eelke pak ze aan! Wat mij betreft ook met deze toonzetting.

jrm van der sijp

1 januari 2010

in de blog van Eelke wordt de specialist verantwoordelijk gesteld voor een fout in de dbc systematiek die ontworpen is door drie partijen nl de orde, het ministerie en de verzekeraars. In de onderhandelingen is op basis van een normtijd gekomen tot een honorering van ongeveer 136 euro per uur. Hieruit dienen ook de bedrijfskosten, pensionering en arbeidsongeschiktheid betaald te worden.

Wat in alle discussie elke keer weer wordt vergeten dat de overheid en de politici niet de drie partijen verantwoordelijk stellen voor het falen van de DBC maar alleen maar de vinger wijzen naar de specialist ( een soort veralgemenisering die net zo kwalijk is als elke generalisatie). In plaats dat de drie partijen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nu eens nemen en tot een oplossing proberen te komen wordt nu de zwarte piet bij slechts 1 van de verantwoordlijke partijen gelegd.

Reeds voor de invoering van de dbc is aan de toen verantwoordelijke minister aangegeven dat er nog een aantal problemen waren die zouden leiden tot overschrijding, echter de minister (Hoogervorst dus) moest en zou een politiek statement maken en heeft ondanks de waarschuwing van de orde eea doorgedrukt, en nu wordt het falen alleen neergelegd bij ja hoor de partij waarmee je politiek lekker scoort.

In de blog van willem wansink wordt eea beter genuanceerd en dat is blijkbaar iemand die wel kan nadenken zonder de emotie en waan van de dag te volgen. Specialisten zijn geen graaiers maar mensen die over het algemeen hard werken en met plezier hun werk willen doen op de beste wijze waartoe ze zijn toegerust en daarmee staan we qua kwaliteit van de gezondheids zorg aan de top van de wereld, (de woorden van de huidige minister) en zijn we daar terecht trots op zowel vanuit de ziekenhuizen, zorgverleners en verzekeraars, als we dat zo willen houden dient de discussie eerlijk en met open vizier gevoerd te worden zonder modder te gooien. De excessen dienen natuurlijk aangepakt te worden daar zijn we het met zijn allen over eens.

Hopelijk wordt het nieuwe jaar een van opbouwend overleg waarbij de (door de overheid ingezette) marktwerking ook echt verder vorm krijgt, zonder de bijna marxistische trekjes die nu door de politici worden aangedragen.

Nog een ding: de overheid draagt zelf maar een fractie bij aan de gezondheids zorg, het zijn de mensen die premie betalen zoals we ook met zijn allen premie betalen voor de auto verzekering etc. Dat dit in de discussie altijd wordt meegenomen in het inkomensplaatje is iets wat nog uit de jaren 70 - 80 komt.

Grosfeld

24 juni 2010

Het verkoopt voor een socialist wel lekker om specialisten de schuld te geven via oneliners. Dat de werkelijkheid heel wat complexer is weet ook Dhr van de Veen. Hij laat, gemakshalve, na te vermelden dat die verdomde specialisten niet zo maar specialist zijn geworden en in korte tijd heel veel moeten investeren in financiele en persoonlijke zin en leven met een korte terugverdientijd en heel veel directe verantwoordelijkheid naar de patient.

Hij meent ook dat wij onze eigen markt scheppen, alsof wij patienen met een hengel van straat halen..

De werkelijkheid is een enorme vergrijzing en vraagbehoefte met gestegen mogelijkheden (waarbij de poltiek weigert keuzes te maken uit pure hypocrisie) en waarvan de specialistische kosten nog geen 5% bedragen.

Wordt eens realist en klim achter die schrijftafel met die giftige pen en vleesgeworden jalouzie vandaan. Ga zelf maar eens werken in de zorg, wellicht gaan uw ogen dan open in de echte wereld van de zorg. Marcel Grosfeld, cardioloog

Top