Vastgoed

Bouwen aan aantrekkelijke zorgomgeving

Het lijkt dat het vastgoed voor zorgondernemers van ondergeschikt belang is geworden door de scheiding van wonen en zorg, maar niets is minder waar. De huidige investeringen in de huisvesting bepalen het succes van de zorgaanbieder in de toekomst.

De mondige burger laat zich niet in een keurslijf persen. Onze ouderenzorg zal alleen toekomstbestendig zijn als we een aanbod weten te vinden dat past bij alle verschillende smaken.

Kwaliteit van zorg is niet het eerste waar ouderen met een zorgvraag zich druk over maken. Zij willen een goede, betaalbare woning in een aantrekkelijke woonomgeving. Zorginstellingen zijn bezig met de kwaliteit van zorg voor kwetsbare cliënten. Dat doen zij in een onzekere wereld. Regels veranderen. Taken verschuiven. Bovendien moeten ze een antwoord zien te vinden op de wens van de samenleving de zorgkosten te beheersen. Het is begrijpelijk dat onder dergelijke omstandigheden huisvestingsvraagstukken niet de hoogste prioriteit krijgen.

Ouderen zelf concentreren zich niet zozeer op het zorgaanbod.  Als de zorgvraag toeneemt en de noodzaak zich aandient een beter passende woonomgeving te vinden,  telt  niet de uitkomst van zorgstatistieken of het antwoord op de vraag wie straks de beste zorg zal leveren. Eerder zullen zij de toenemende zorgvraag naar de achtergrond drukken.  Ik begrijp dat goed. Zij denken liever aan de nog aanwezige mogelijkheden dan aan de onmogelijkheden. Liever genieten ze van een verzorgde oude dag dan dat zij tobben over afnemende gezondheid of verlies aan sociale contacten. Voor hen moet er iets te kiezen zijn.

Persoonlijke voorkeur

Wat senioren als een prettige woonomgeving ervaren, is sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Voor de één is een compact appartement voldoende; een ander zal juist behoefte hebben aan een wat ruimere woning waar de familie kan logeren. Leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Niet iedereen zoekt een woongebouw met veel gemeenschappelijke voorzieningen. Er zijn ook mensen die meer op zichzelf willen leven, die zoeken r een beschutte plek met veel privacy.

One size fits all voldoet dus niet. We hebben meer dan ooit te maken met een waaier aan voorkeuren. Senioren weerspiegelen in dat opzicht de veranderingen die onze samenleving doormaakt.

Strategie

Vastgoedbeleggers investeren al decennia in toekomstbestendige huisvesting. De veranderende woonwensen bepalen onze strategie. Voortdurend onderzoeken we behoeften en mogelijkheden. Wij onderscheiden heel verschillende groepen met sterk verschillende wensen.

Veel mensen hebben na de oorlog een redelijk vermogen opgebouwd. Zij zoeken een complete woning met goede voorzieningen en aantrekkelijke buitenruimte in het geliberaliseerde huursegment. Maar dat is ook de groep die tussen wal en schip dreigt te vallen: zij hebben geen toegang meer tot de sociale sector, maar zijn niet rijk genoeg voor luxe particuliere zorg.

Het is ons werk om in co-creatie met alle betrokken partijen optimale, toekomstbestendige woon- en zorggebouwen te ontwikkelen en deze gebouwen te financieren en voor de lange termijn te exploiteren. Hier liggen ook de gedeelde belangen tussen vastgoedbeleggers en zorgaanbieders. Beide partijen committeren zich voor de lange termijn aan een aantrekkelijke zorgomgeving.

Erwin Drenth
Manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest


 

Erwin Drenth_311

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

18 juli 2016

u signaleert een belangrijke kentering: aanbod van zorg gaat meer samen met aanbod van vastgoed.
twee beleidskeuzen lijken een averechts resultaat te hebben. het beleid gericht op het scheiden van wonen en zorg werd eind vorige en begin deze eeuw mede ingegeven door de wens ook bewoners van zorgvastgoed te laten meedelen in de huurtoeslag en zo de zorgbudgetten te ontlasten. concentratie op de kernactiviteit, zorg, was een belangrijk argument, maar ook kwam deze ontwikkeling voort uit de behoefte specifiek zorgaanbod (meer) in de samenleving te integreren door de bouw voor wonen met zorg fysiek - in de gebouwen - te combineren met "gewone" woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.
bovendien waren vastgoedontwikkelaars, niet in de laatste plaats de woningcorporaties, geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden hun middelen in te zetten. daarvoor gold een economische motivatie, maar vaak, laten we dat niet vergeten, ook de wens zich als sociaal ondernemer met meer bezig te houden dan het lokaal vastgoed. en anderzijds ervoeren steeds meer zorgbestuurders het beheer van vastgoed als een last, die ze liever aan professionele vastgoedbedrijven wilden overdoen. en onder die vastgoedbedrijven waren grote commerciële partijen, die niet in de laatste plaats waren geïnteresseerd in de (verouderende) zorggebouwen op vaak commercieel zeer interessante locaties.
de marktwerking die met name in de paarse jaren (1994/2002) opkwam, was een verdere stimulans. maar het lijkt er nu op dat de crises van begin deze eeuw de kansen opnieuw doet keren.

Top