BLOG

Stilte voor de storm die DOT heet

Het is stil buiten, doodstil. De stilte van een wereld bedekt met dikke lagen sneeuw. De stilte van de natuur die zich in deze kerstperiode, in volstrekte rust terugtrekt. De relatieve stilte ook uit Den Haag, vanwaar ons nog geen besluit bereikt over het hoe en wat van de prestatiebekostiging en B-segment in 2011 en de jaren daarna.

Ja tegen DOT

Wat een verschil met de afgelopen weken. Samen met de NVZ trokken we erop uit om in het land met ziekenhuisbestuurders, financieel en ICT-managers en projectleiders, te overleggen over de invoering van DBC’s op weg naar transparantie (DOT) en de prestatiebekostiging. Hier geen stilte, maar ambitie, drive en ongeduld om aan de slag te gaan. Een volmondig ja voor DOT kregen we en een volmondig ja voor de invoering van de prestatiebekostiging.

Vlam

Het lijkt erop dat de vlam van het ondernemerschap in de ziekenhuizen is aangeslagen. Waar een jaar geleden nog twijfelachtig werd gekeken naar de gevolgen van een substantieel B-segment en onderhandelingen met zorgverzekeraars moeizaam tot stand kwamen, kijken ziekenhuizen nu kritisch naar hun portfolio’s op basis van de prijs en kwaliteit die ze bieden, starten ze met samenwerkingsverbanden die waarde toevoegen, en denken ze in concrete producten en prijzen en niet meer in de parameters van de functionele bekostiging.

Stilte voor de storm

Is het veld er dan helemaal klaar voor? Kunnen we DOT invoeren en daarmee op termijn volledig op prestatiebekostiging over gaan? Helaas, zo ver zijn we nog niet. De stilte van nu is, hopelijk, de stilte voor de storm die in 2010 zal losbarsten, zodat we de komende jaren over kunnen gaan op de prestatiebekostiging, startend met DOT in 2011. Er valt in 2010 nog veel werk te verzetten. De aansluitingen op de landelijke Grouper getest en werkend, de registratie van diagnoses en zorgactiviteiten op orde, en last but not least, het maken van financiële impactanalyses zodat helder wordt wat de overgang van DBC’s naar DOT voor de financiering van de zorg betekent.

Investering

Het komende jaar zal dan ook het nodige vergen van de bestuurders en betrokken medewerkers in de zorg. Een investering die nodig is om het stelsel dat vijf jaar geleden is ingezet ook echt af te maken. Een investering die nodig is om in de toekomst ook echt goede en betaalbare zorg te kunnen blijven realiseren. Rest mij om iedereen hierbij veel sterkte en wijsheid te wensen voor 2010, zodat we met elkaar in de jaren daarna vloeiend van start kunnen met DOT en de prestatiebekostiging.

Anna van Poucke

3 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

28 december 2009

STILTE VOOR DE STORMMoet het ontstaan van de samenwerkingverbanden zo positief worden gezien als wordt gesuggereerd. Kan het niet zo zijn dat de oprichting van samenwerkingsverbanden eerder een verdedigende aanleiding heeft dan een aanvallende?En de stilte voor de storm geldt wellicht voor 1 januari 2011. Dat wordt het moment dat de ziekenhuizen geconfronteerd worden met onverklaarbare verschillen in de inkomsten.

Dan wordt wellicht een groot aantal ziekenhuizen ermee geconfronteerd dat de overgang van die verfoeide DBC's naar DOT een substantieel verschil laat zien in de financiering van de door het ziekenhuis geleverde zorg.Toch wel boeiend dat het nu al wordt voorspeld. En (nog?)geen ziekenhuisbestuurder wordt er ongerust over.

Heeft uw controller u al daarop attent gemaakt?

Willekens

28 december 2009

Mw. van Poucke bedoelt het natuurlijk goed. Maar Ja, dit levert DBC onderhoud weer veel werk (lees subsidie) op. Geld wat ook voor de zorg had kunnen worden gebruikt.Doodzonde dat een systeem dat zichzelf nog moet bewijzen alweer op de helling gaat. Enige winnaars zijn ICT consultants en adviesburo's.

bPaiXAylCE

30 mei 2012

Beste Hanneke, op onze homepage kun je beenedn (middelste blok) je aanmelden voor 3 nummers voor € 10. Via bovenstaande link kun je je aanmelden voor 4 nummers voor € 15. Veel lees- en kookplezier!

Top