BLOG

Wordt zorg weer ‘tak van dienst’ van de gemeente?

Sociale wijkteams in Amersfoort gaan per 1 januari hoogstwaarschijnlijk op in een stichting, zo las ik in het AD. Onder stringent toezicht van de gemeente. Het verbaast mij, dit is een stap terug in de tijd!

Voor de 180 medewerkers die in de teams zitten is nu niet duidelijk wie hun baas is: de gemeenten of de zorginstellingen. Door vanuit een stichting te werken, kan de gemeente de regie houden op beleid, budget en bestuur. De uitvoering van zorg ligt dan bij de stichting.

Eind jaren tachtig werkte ik met veel plezier bij de gemeentelijke ‘tak van dienst’ Verpleeg- en Verzorgingshuizen in Rotterdam. De invloed op beleid- en besluitvorming van de gemeenteraad en burgemeester en  wethouders was groot en soms onvoorspelbaar. De veranderende landelijke wet- en regelgeving die betrekking had op verpleeg- en verzorgingshuizen ging bovendien steeds meer schuren met het beleid van de gemeenten.

Geprivatiseerd

We vonden met zijn allen dat gemeentelijke verpleeg- en verzorgingshuizen niet meer pasten in de tijd. Deze zouden veel meer onafhankelijk en marktgerichter moeten gaan werken. De gemeentelijke verpleeg- en verzorgingshuizen werden dan ook geprivatiseerd. Daarmee veranderden ze al snel in moderne zorgorganisaties die de opkomende concurrentie in Rijnmond goed aan konden.

Vele jaren later werk ik, overigens nog steeds met veel plezier, in de gehandicaptenzorg. Met 51 gemeenten hebben we een contract om zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die last hebben van ernstige gevolgen van hersenletsel in de chronische fase. Organisatorisch hebben gemeenten de toegang tot de Wmo op verschillende manieren vorm gegeven. In veel gemeenten hebben we te maken met wijkteams. Deze bestaan vaak uit medewerkers die daarnaar toe zijn gedetacheerd vanuit diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Een voordeel daarvan is dat hun specifieke deskundigheidsbevordering zo is gegarandeerd. Een geheel ander voordeel voor de gemeenten is dat zij de capaciteit van de teams makkelijk kunnen aanpassen aan de vraag. Alle detacheringsovereenkomsten zijn namelijk kortlopend. Ik zou zeggen, dit werkt prima zo!

Flasback

De mogelijke oprichting van een stichting voor wijkteams is voor mij een flashback. Komen we met het oprichten van een stichting, die onder stringent toezicht van de gemeente komt te werken, niet dezelfde uitdagingen tegen als eind jaren tachtig.? Is hier sprake van een revival van de ‘gemeentelijke tak van dienst’? Vermomd als stichting?

De VGN heeft een rapport uitgebracht over dit thema: Rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes

Jan van Kampen
Bestuurder van InteraktContour

Jan van Kampen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top