Vastgoed

Inzicht in huisvestingsportefeuille

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in zorgland. Dit heeft geleid tot een strategische heroriëntatie voor wat betreft de zorg en daarmee indirect ook de huisvesting.

Niet alleen de huisvestingsbehoefte is veranderd. Ook de veranderde financiering van de huisvesting en het scheiden van Wonen en Zorg veroorzaakt een ander dynamiek met betrekking tot huisvesting. Zorgorganisaties hebben nu te maken met verschillende huisvestingsrisico’s, waarbij in onze optiek het inzicht in de huisvesting, het leegstandrisico en het debiteurenrisico de belangrijkste zijn. Heeft u deze risico’s in beeld en hoe beheerst u deze risico’s?

Sterke positie in de markt

Weet u welke risico’s deze veranderingen met zich meebrengen? Draagt de huisvesting nog wel bij aan uw visie en zorgaanbod? Hoe kunt u zich onderscheiden van concurrerende zorgaanbieders? En kan uw huisvesting bijdragen aan een sterke positie in de markt? Heeft u de huisvestingslasten goed in beeld? Kunt u verantwoord kosten besparen op uw huisvesting? Hoe gaat u om met leegstand? Hoe voert u de verhuuradministratie van de aanleunwoningen nu ze niet meer gefinancierd worden met zorggeld?

Het is belangrijk om een huisvestingsvisie te hebben die aansluit op de organisatie- en zorgvisie. De huisvesting moet immers de zorg faciliteren, want de zorg is en blijft de corebusiness. Dit klinkt heel mooi en wijs, de praktijk is echter weerbarstiger. Veel zorgorganisaties hebben een bestaande huisvestingssituatie met allerlei (financiële) verplichtingen. Wat is voor u leidend? Het oplossen van de problemen in de huidige verplichtingen die u heeft met betrekking tot de huisvesting? Of het afstemmen van de huisvesting op uw visie en zorgaanbod?

Huisvestingsdilemma's

We mogen concluderen dat de huisvestingsdilemma’s in de zorg groot, divers, complex en daardoor diffuus kunnen zijn. Daarom is het zo belangrijk om de huisvestingsrisico’s te managen. Zoals hierboven al genoemd is onder andere inzicht in de huisvesting heel belangrijk in onze optiek. Wat bezitten/ huren we? Hoeveel kost de huisvesting? Welke inkomsten halen we uit de huisvesting? Er wordt niet voor niets altijd gezegd ‘Meten = Weten’. Inzicht in uw huisvesting is de eerste stap naar het managen van huisvestingsrisico’s.

Heeft u inzicht in uw huisvestingsportefeuille?

Miran Sulzle

Directeur bij MVGM Zorgvastgoed

Miranda Sulzle_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top