Tech

De zorg herstelt zichzelf

Nieuwe technologie is het fundament onder de kwaliteit van de zorg. Dit inzicht draagt bij aan zowel het oplossend vermogen van bestuurders, maar helpt ook de verzorgenden om beter in te spelen op nieuwe uitdagingen.

Mensen blijven langer thuis wonen en dat maakt dat hun zorgbehoefte toeneemt als ze alsnog in een verzorgings- of verpleeghuis terechtkomen. Deze groep ouderen is kwetsbaar en tegen de tijd dat ze in een instelling gaan wonen, hebben ze behoefte aan complexe en op maat toegepaste zorg. Kwaliteit van de zorg is daarbij van essentieel belang en staat in onze huidige maatschappij centraler dan ooit. Maar als gevolg van diverse overheidsmaatregelen, staat juist de kwaliteit van zorg onder druk.

Dat gezegd hebbende, is in de eerste plaats de vraag: wat vraagt het verbeteren van kwaliteit van zorg nu specifiek? Gaat het vooral om de sturing en het oplossend vermogen van bestuurders? Of praten we vooral over de flexibiliteit, de passie en het vermogen om in te spelen op uitdagingen door de mensen met de handen aan het bed? En in welke mate is de zorg nog in staat te manoeuvreren binnen de huidige strakke kaders? Het antwoord op al deze vragen, luidt eigenlijk hetzelfde: nieuwe technologie is het fundament onder de kwaliteit van de zorg.

Technologie ondersteunt de mens

Kwaliteit van de zorg, en dus kwaliteit van leven voor cliënten, begint met veilige zorg. Vooral hier kan technologie een grote rol spelen. Zo zijn er verschillende oplossingen beschikbaar die mensen herinneren aan hun medicijngebruik. Welke pillen wanneer moeten worden ingenomen. En ook wordt de trend gesignaleerd van monitoren, waken en het slim inspelen op leefpatronen waarbij technologie afwijkend gedrag registreert en signaleert. Slimme sensoren bijvoorbeeld. Deze geven altijd inzicht in de actuele situatie van de cliënt. De zorg weet hierdoor tijdig of er een gevaarlijke situatie ontstaat en kan hier snel op inspelen.

Op die manier zijn de zorgverleners op het juiste moment daar waar ze horen. En juist deze zorgverleners, de mensen, blijven van grote toegevoegde waarde. Maar technologie helpt hen om de handen vrij te maken voor hun werk aan het bed. Tegelijkertijd zorgt technologie ervoor dat zorgverleners ook aan het bed efficiënter kunnen werken. Als ze bijvoorbeeld de beschikking hebben over een 'smart device', kunnen gegevens over een cliënt direct worden ingevoerd, in plaats van dat de verzorgende eerst moet teruglopen naar een centrale computer. Alle informatie over de cliënt is dan namelijk altijd en overal binnen handbereik. Dat is handig voor de zorgverleners, maar draagt ook bij aan veilige zorg.

Herstellend vermogen

Momenteel zien alle instellingen in Nederland zich geconfronteerd met verbetertrajecten, inspecties, protocollen en richtlijnen. Dat er links en rechts klappen vallen en er impopulaire publicaties verschijnen, schetst een schrijnend beeld van de zorg in Nederland. Naar mijn mening niet volledig terecht. De zorg is veerkrachtig. Ondanks de continue beperkingen, slinkende budgetten en toenemende zorgvraag, toont de zorg een groter herstellend vermogen dan ooit. En dus zien we dat de sector die momenteel hard geraakt wordt, zich tegelijkertijd voortvarend lijkt te herstellen.

Of de zorg veerkrachtig blijkt en blijft? Alle tekenen wijzen er op. Met inzet van de juiste, slimme technologie, als steun voor de mens werkend in de zorg, zal er zorg ontstaan die kwalitatief, veilig en toekomstbestendig is. Niet alleen voor 2016, maar ook daarna.

Mario de Lijster

Product Markt Manager Health Care Ascom Benelux

Mario de Lijster_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top