BLOG

Patiënt is gebaat bij transparantie ziekenhuiszorg

Volgens SP’ers Hans-Martin Don en Renske Leijten laat het openbaar maken door CZ van de ziekenhuistarieven vooral zien dat de zorgverzekeraars er niet in slagen de zorgkosten te beheersen.

Don en Leijten betoogden dit vorige week in de Brabantse kranten. Op aandringen van onder meer consumentenorganisaties maakte CZ onlangs de ziekenhuistarieven bekend tot 885 euro, het maximale (vrijwillige) eigen risico. Een CZ-verzekerde die voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis moet, kan op die manier zien wat dat kost.

Jaarlijks onderhandelen alle zorgverzekeraars apart van elkaar met elk ziekenhuis over de tarieven van zo’n 3.500 verschillende behandelingen. Een complex en tijdrovend ritueel, met voor zorgverzekeraar CZ als belangrijkste inzet om voor onze verzekerden goede ziekenhuiszorg in te kopen tegen een redelijke prijs.

Beheersbaar

Bij de invoering van het zorgstelsel tien jaar geleden, was de bedoeling dat deze marktwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen zou leiden tot het beter beheersen van de tot dan toe alsmaar stijgende zorgkosten. In tegenstelling tot wat Don en Leijten beweren, is dat ook gelukt: sinds 2009 is de groei van de zorgkosten significant afgeremd. In de jaren 2011-2013 was de groei van de zorgkosten historisch gezien zelfs lager dan ooit. Kortom, de zorgkosten zijn nu veel beter beheersbaar dan voorheen.

De verzekerde heeft dat de afgelopen jaren gemerkt door een relatief beperkte stijging van zijn zorgverzekeringspremie. Direct in de portemonnee voelen verzekerden het als een ziekenhuisbehandeling ten laste komt van hun eigen risico, dus bij kleine, relatief goedkope ingrepen. Op herhaald en indringend verzoek van onder meer de Consumentenbond heeft CZ de tarieven daarvan nu online gezet. Wie de prijzen van verschillende ziekenhuizen wil vergelijken, kan dat dus.

Telefoontje

Maar dat kon al lang, met een simpel telefoontje naar CZ. De enige reden om niet in één klap alle tarieven bekend te maken, was de onoverzichtelijkheid van die brei van 3.500 tarieven. Het zijn uitkomsten van dat jaarlijkse onderhandelingsritueel, waarbij het totale ziekenhuisbudget inderdaad minstens zo belangrijk is als de verschillende tarieven. Ik ben het dan ook roerend met Don en Leijten eens dat de nu door CZ gepubliceerde cijfers met transparantie niet veel te maken hebben. Maar er was evenmin reden om er geheimzinnig over te doen.

Ook zit CZ op één lijn met Don en Leijten als zij stellen dat de meeste patiënten niet de prijs van een behandeling, maar de kwaliteit het belangrijkst vinden. Precies daarom koopt CZ niet alleen in op kosten, maar ook op kwaliteit van zorg. Deskundigheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg wegen bij CZ zwaar mee. Niet voor niets was CZ in 2010 de eerste zorgverzekeraar die startte met het selectief op kwaliteit inkopen van zorg, op het gebied van borstkanker.

Transparantie

Opmerkelijk is echter dat CZ in het verleden door de SP juist zwaar is bekritiseerd op dit kwaliteitsbeleid. Daarmee zouden wij als zorgverzekeraar veel te veel op het terrein komen van de zorgverlener, van de dokter. Ofschoon Don en Leijten de schijn op zich laden van een gelegenheidsargument, ben ik blij met hun pleidooi voor meer aandacht van de zorgverzekeraars voor de kwaliteit van zorg. CZ wil niets liever dan ook de kwaliteit van ziekenzorg voor de patiënt/verzekerde meer inzichtelijk maken. Pas dan als die bijdraagt aan betere zorg zonder onverwachte kosten, is sprake van echte transparantie.

Om dat te realiseren, heeft CZ de medewerking van de ziekenhuizen en de steun van de politiek nodig. Wat dat betreft, doet het in elk geval deugd te constateren dat de SP getuige de kop boven hun opiniebijdrage ‘Prijslijst toont onmacht CZ’ ook tot de conclusie is gekomen dat het wel meevalt met de veronderstelde macht van de zorgverzekeraars. Of was dat ook een gelegenheidsargument?

Dit opiniestuk verscheen eerder in het Brabants Dagblad

Wim van der Meeren

Voorzitter raad van bestuur CZ

Wim van der Meeren_311

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans-Martin Don

22 augustus 2016

De heer van der Meeren staat voor het beleid van CZ en dat is te waarderen. Echter, zijn reactie op onze ingezonden brief in het ED is iets te mooi. Ongetwijfeld heeft CZ de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staan, maar de publicatie van hun prijslijst heeft daar weinig mee van doen. Deze prijslijst, zo schrijft CZ zelf op haar website, is het antwoord op de roep naar transparantie in de zorg. De verzekerde kan nu vooraf de prijzen van de verschillende ziekenhuizen vooraf vergelijken en achteraf beter controleren of zijn rekening klopt. Los van de vraag of patiënten niet iets anders aan het hoofd hebben dan prijzen vergelijken, kunnen ze onmogelijk de verschillen duiden. Patiënten weten niet waarom de prijzen verschillen. Ook kunnen zij op basis van prijzen geen conclusie trekken over de kwaliteit? Nee, daarvoor heb je ook inzicht nodig in de resultaten van de behandeling.

Wij stelden dat CZ zijn overbodigheid laat zien als ze het aan de patiënt laat om naar ‘goedkopere’ zorg te gaan. Wij realiseren ons dat dit een forse stelling is, maar was het uitonderhandelen van de beste prijs niet juist datgene dat de zorgverzekeraar námens de verzekerde moet doen? Patiënten kunnen toch moeilijk het onderhandelingsproces van CZ en de ziekenhuizen over gaan doen om een ‘betere’ prijst te krijgen?

De heer van der Meeren kent onze standpunten en argumenten als geen ander. Ze zijn beslist niet nieuw. Dus wie speelt hier nu een spelletje? Hoe dan ook, we waarderen de open(bare) discussie. Op naar de volgende ronde!
Hans-Martin Don en Renske Leijten

Wim van der Meeren

23 augustus 2016

Beste Hans Martin Don,
Ik erken volmondig dat het erg lastig is om voor alle ziekenhuis producten een prijs uit te onderhandelen. Het is echt complex. De systematiek van onderhandelen werkt redelijk tussen ziekenhuis en verzekeraar. Nog veel belangrijker dan de prijs is de kwaliteit. Daar zijn wij steeds mee bezig. Momenteel bijvoorbeeld door te streven naar concentratie van deskundigheid bij zorg voor prostaatkanker.
Maar ook prijs en kosten zijn niet hetzelfde. Kosten zijn voor het behoud van de solidariteit veel belangrijker dan de prijs. Vervelend is wel dat voor de patiënt de prijs wel om echt geld gaat (voor zover die onder het eigen risico valt).
Daar hebben we nog geen goed antwoord op. Ik hoop dat het openbaar maken van de prijzen helpt om de kloof tussen kostprijs en verkoopprijs verder te dichten.
Het is "work in progress" , maar we komen er wel,
Wim van der Meeren

H hor

24 augustus 2016

Het stuk van Wim van der Meeren is een mooie weergave die je van een CEO van een zorgverzekeraar verwacht. Een mooi CZ-profiferingsstuk. Echter, hij stelt dat de groei van zorgkosten significant is afgeremd. En dat patiënten slechts een kleine premiestijging hebben gekregen. Voor de patiënten zijn de zorgkosten die zij moeten betalen fors gestegen. Daarnaast stijgt (behalve in de beginperiode van de zorgverzekeringswet) het eigen risico jaarlijks fors. Verder is het aantal wanbetalers en he aantal mensen met betalingsregeling voor hun zorgverzekeringspremie drastisch gestegen. Bepaalde groepen mensen laten zich niet behandelen omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. CZ moet dit weten, want in Zuid-Limburg zijn ze met de huisartsenorganisatie een project gestart waarbij eenvoudige medisch specialistische zorg niet ten laste wordt gebracht van het eigen risico!
Zorg is voor een gewone burger erg duur geworden. Daarnaast is het inzichtelijk maken van gecontracteerde prijzen tot 885 euro een namaak-inzichtelijkheid. De rest blijft weer geheim.
Daarnaast denk ik dat CZ zijn rol als onderhandelaar en het efficiënt en kwalitatief inkopen van ziekenhuiszorg beter moet oppakken. Immers, medisch specialisten verdienen veel te veel als we dit bekijken vanuit het perspectief dat de patiënt dit met zijn dure zorgverzekeringspremie en het hoge eigen risico moet financieren. De Balkenendenorm geldt helaas niet voor medisch specialisten en bedragen van 270.000 tot 340.000 euro per jaar zijn geen uitzondering. Als CZ goed voor zijn klanten zou werken dan zouden ze dit aanpakken. Heren van der Meeren en Don en mevrouw Leijten er is nog genoeg werk aan de winkel.

Top