BLOG

Early-warning-system van Klink is flauwekul

Minister Klink kondigde eind november in een brief aan de Tweede Kamer de komst van een Early Warning systeem in de gezondheidszorg aan. In dezelfde brief staat ook dat hij de mogelijkheid nastreeft om een bewindvoerder in zorgorganisaties te kunnen aanstellen wanneer het management disfunctioneert. Hij verwijst in dit kader naar de Ijselmeerziekenhuizen.

Volgens mij bestaat er al sinds jaar en dag een Early Warning System. Zorgorganisaties moeten namelijk hun goedgekeurde jaarverslagen publiceren. Die verslagen zijn voor iedereen, dus ook voor ambtenaren van VWS toegankelijk. Daaruit is goed op te maken wat de financiële situatie van zorgorganisaties is. Even de exploitatieresultaten screenen en deze afzetten tegen de eigen vermogenspositie en klaar: je kunt wachten tot de problemen de publiciteit gaan halen.

Hetzelfde geldt voor kwaliteitsindicatoren; organisaties melden al sinds jaar en dag allerlei zaken bij de inspectie. Die screent deze (inclusief de trendmatige ontwikkeling) en trekt aan de bel als hierin iets opvalt. Kortom, ook dat is eigenlijk al lang geregeld.

Maar dan nog, als de overheid weet hoe organisaties ervoor staan, wie bepaalt wanneer er sprake is van slecht management? En wie mag dan wanneer ingrijpen? En, o ja, de meeste zorgorganisaties zijn privaat rechtelijke rechtspersonen zonder aandelen die de staat kan kopen. Dit betekent dat de overheid eigenlijk niet gaat over het besturen van zorgorganisaties. Of is dat misschien de logica achter de wens van Klink om te komen tot meer marktwerking in de zorg: aandelen opkopen en organisaties nationaliseren à la ABN-Amro?

Het verhaal wordt pas echt treurig als we kijken naar de door Klink genoemde casus. Het is al jaren bekend dat de financiële situatie van de IJselmeerziekenhuizen belabberd is. De bemoeienis van ministers in dezen heeft de zaak geen goed gedaan. Kortom, Klink heeft eigenlijk geen warning system nodig: hij luistert er toch niet naar.  

Marc van Ooijen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top