Finance

Zorgtarieven delen is zinloos als ze niet toegankelijk zijn

De stap van CZ om de afgesproken tarieven per ziekenhuis inzichtelijk te maken is pure symboolpolitiek, maar verdient wel degelijk navolging. Want iedereen is gebaat bij slimmer datamanagement in de zorg.

Slecht doordachte kritiek én overdreven lof vielen zorgverzekeraar CZ ten deel toen het een lijst publiceerde van de afgesproken tarieven voor een behandeling die onder het maximale eigen risico valt. Inderdaad betreft dit slechts een fractie van het totale aantal behandelingen. Inderdaad zegt zo’n bedrag niets over de totale kosten van een behandelproces, laat staan over de kwaliteit ervan. En inderdaad maakt één zorgverzekeraar nog geen transparantiezomer.

Maar CZ zet wel een trend die moeilijk te keren is voor zorgbestuurders en verzekeraars. Dat is waarschijnlijk minder een kwestie van politiek dan van praktische toepassingen. Het publiceren van de tarieven is dankzij zorgstandaarden en uniforme definities haalbaar geworden. Steeds meer ziekenhuizen passen business intelligence toe en benutten moderne datamanagementsystemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de kenniskloof wijd en diep is. Zorgverzekeraars investeren een veelvoud van de ziekenhuizen in menskracht en systemen als het gaat om datamanagement.

Bruikbaar publiceren

De reacties op de publicatie benadrukken dat tarieven openbaar moéten worden gemaakt. Maar dan wel bruikbaar, wil ik daaraan toevoegen. Juist de enorm toegenomen hoeveelheid beschikbare data heeft het risico dat de zorgconsument door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer ziet. Maatschappelijk relevante data blijft dan het exclusieve bezit van de sector en van professionals. Dat is niet wenselijk.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars staan vaak lijnrecht tegenover elkaar, maar vinden elkaar op dit punt. Zij zouden, al dan niet onder druk van toezichthouder of politiek, data op nationaal niveau moeten delen en deze op een toegankelijke en uniforme wijze presenteren. Ook hier zou een marktgedreven online platform de sleutel kunnen zijn om betere voorlichting te geven aan patiënten.

Verzekeraars staan meer bekend als kille rekenaars dan als voorvechter van het consumentbelang, maar kunnen met deze tools daadwerkelijk hun maatschappelijke relevantie aantonen. Ziekenhuizen kunnen op hun beurt hun meerwaarde tonen in specifieke behandelingen en daarmee hun kostenstructuur onderbouwen. En dat is winst voor iedereen.

David Fremeijer

Manager business intelligence en zorgfacturatie bij PinkRoccade Healthcare

David Fremeijer_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

28 augustus 2016

Dag Lea, goed te lezen dat de PvdA (weer) een Innovatietour is gestart. Alles wat bijdraagt aan meer ervaringen delen en elkaar inspireren tot verdere benutting is heel hard nodig. Graag nodig ik je uit om de komende maanden gast te zijn van Andere handen community, een besloten sociaal platform waar professionals ervaringen met elkaar delen en van en met elkaar leren. Over toepassing van technologie, over de gevolgen van eigen regie en wat dat van henzelf vraagt, over dilemma's die ontstaan als je sociale innovaties toepast terwijl jouw werkgever nog op traditionele standaarden wordt geinspecteerd. Over... Daar gaat de sociale innovatie hier over. Het is niet opgelegd waar het over moet gaan, het heeft vooral tot doel om professionals atief te betrekken bij de toekomst van de zorg. Hun praktische wijsheid benutten, hun warme aandacht verinden aan technologie en dan ontdekken hoe er meer en meer waarde ontstaat. Voor patienenten en clienten, maar ook voor de mensen die in de zorg werken en het sociale netwerk van zorgvragers.
Doe je mee?

Bart Doedens

29 augustus 2016

www.cozda.nl is een eerste versie van een dusdanig platform. Daarnaast worden er hier meerdere publieke databronnen aan elkaar gekoppeld om toevoegde waarde te leveren. Een voorbeeld hier van is het gemiddelde landelijke behandelprofiel.

Top