Vastgoed

Sorry, uw vader is niet dement

Was mijn vader maar dement. Dan zou het een stuk makkelijker zijn geweest geschikte en betaalbare woonruimte met 24-uurszorg voor hem te vinden.

Cynisch? Misschien. Maar waarom richten in Nederland zo weinig zorginstellingen zich op ouderen die niet dement zijn? Ook deze mensen moeten toch kunnen rekenen op een inspirerende woonomgeving met zorg? Het wordt tijd dat er meer aandacht komt voor een grote groep mensen die niet meer thuis kan wonen en voor wie geen geschikte, betaalbare woonruimte met 24-uurszorg is.

Geen Sinecure

Onlangs kreeg mijn vader een herseninfarct. Na een ziekenhuisopname volgde een revalidatietraject. Hij krabbelde aardig op, maar was niet meer de oude en kreeg dan ook een zorgindicatie voor 24-uurszorg. Een zoektocht naar een geschikt verpleeghuis begon: geen sinecure merkte ik al snel. Bij alle reguliere verpleeghuizen die ik benaderde, ving ik bot. Overal wachtlijsten en meestal werden er uitsluitend ouderen met dementie opgenomen. Het lijkt wel of alle aandacht in de ouderenzorg gericht is op dementie. Eén op de drie 85-plussers is dan wel dement, maar twee derde dus niet.

Een belangrijke overweging in mijn werk als relatiemanager bij Triodos Bank voor een financiering is altijd: zou ik mijn vader hier laten wonen? Toetspunten zijn dan een veilige, comfortabele woonomgeving, vers en smakelijk eten, ruimte voor privacy en geen betutteling. Kortom: aandacht, een respectvolle behandeling en tijd voor een goed gesprek.

Particuliere ouderenzorg

Voor mijn vader zat er niks anders op dan rondkijken bij huizen in de particuliere ouderenzorg. Gelukkig vond ik toen een aantal huizen waar het ook prettig wonen is voor ouderen zonder dementie. Zoals Villa Hooghe Heide in Amersfoort, Craenenbroeck in Heiloo en Oud Clingendaelin Wassenaar. Mooie voorbeelden van zorgondernemingen die we bij Triodos Bank graag financieren: kleinschalig en daarnaast vooruitstrevend op het gebied van duurzame energie.

De zorg is mensgericht en er is een goede keuken met het liefst zoveel mogelijk streek- en biologische producten. Oud Clingendael is zelfs de eerste particuliere ouderenzorgfaciliteit met een groenverklaring. Dat betekent energieneutraal en toch een aangenaam binnenklimaat: behaaglijk voor de bewoners en goed voor de aarde.

Maar gunnen we niet alle ouderen met een zorgindicatie deze voordelen van particuliere ouderenzorg? Dement of niet dement? Dat is wat ik bij Triodos Bank graag wil: meer zorginitiatieven financieren die menswaardige zorg én duurzaamheid centraal stellen. Daarom roep ik maatschappelijk geëngageerde ondernemers op om ook voor niet-demente ouderen plannen te ontwikkelen.

Nelleke van Olst
Relatiemanager Zorg & Welzijn Triodos Bank

Nelleke_van_Olst_311

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top