BLOG

Big data in de zorg: begin klein

Big data, dat klinkt groots. Daarom zien veel zorgorganisaties hier als een berg tegenop. Maar u kunt ook klein beginnen.

Er ligt een schat aan data te wachten. Zowel in uw zorgorganisatie als daarbuiten. Data over de eigen patiënten of cliënten, behandelingen en tevredenheid. Maar ook data over de bevolking, samenstelling, ziekten en aandoeningen.

We maken big data wat concreter. Als uw doelgroep de scholier is, wanneer zou die dan het liefst behandeld worden? Daar heeft u niet al te veel onderzoek voor nodig, bij elke orthodontist of kinderfysiotherapeut zijn de afspraken na schooltijd het eerst gemaakt. Als u dit weet, wat kunt u hier dan mee? Zorgen dat u in ieder geval veel aanbod hebt na schooltijd.

Piekperioden

In Singapore wordt dit direct aangepakt. Uit een data-analyse van het Changi General Hospital bleek de EHBO het drukst bezocht om 10.00 uur in de ochtend en tussen 19.00 en 20.00 uur in de avond. Op basis hiervan zijn de roosters van de artsen aangepast, met een overlappende eind- en starttijd rond deze piekperioden. De wachttijd werd van 33 tot 25 minuten gereduceerd, een enorme verbetering voor de bezoekers van de EHBO. Maar ook de artsen hebben een laten weten blij te zijn met een betere spreiding in de werkdruk.

U kunt dus eenvoudig op basis van een analyse van afspraken en wachttijden het aanbod aanpassen door de bezetting te optimaliseren. Maar welke kansen liggen er nog meer? Als zorgmarketeers starten we bij klanten vaak met een marktanalyse. Waar in de commerciële sector data duur is en zeker van concurrentie moeilijk te verkrijgen is, is de meeste data uit deze publieke sector vrij verkrijgbaar: een echt walhalla. Meestal is goed uit te zoeken wie er in uw potentieel verzorgingsgebied wonen, hoeveel van deze mensen welke vraag of klacht hebben en door u geholpen zouden kunnen worden. De visualisatie van de marktaandelen is meestal een echte eyeopener, u ziet waar u sterk vertegenwoordigd bent en waar kansen liggen.

Strategische keuzes

Op basis van markt-, concurrentie en klantanalyses maakt u makkelijker strategische keuzes. Wilt u klein beginnen met het verzamelen en combineren van data? Dan kunt u de volgende stappen nemen:

1. Waar komen uw patiënten vandaan? Analyseer de patiëntaantallen op postcodegebied.

2. Hoe groot is de markt? Bepaal het aantal mensen in uw verzorgings- of adherentiegebied in uw leeftijdsgroep maal de prevalentie of incidentie van de door u te behandelen problematiek.

3. Wat is uw marktaandeel? Combineer 1 als aandeel in 2 en voilà, u weet uw marktaandeel.

4. Hoe ontwikkelt de markt zich? Bepaal de groei of krimp van de markt: het aantal mensen en de prevalentie of incidentie of de factoren die deze beïnvloeden zoals bijvoorbeeld leeftijd, inkomen of gewicht.

5. Wie zijn uw directe en indirecte concurrenten, wat is hun markt en hoe groot en sterk zijn ze?

6. Wat willen uw patiënten? Ontdek deze in onderzoeken van instituten en uw eigen klantonderzoek.

Zo krijgt u een helder, objectief beeld van uw markt. U maakt makkelijker keuzes, bijvoorbeeld welke zorg of behandelingen u waar en voor wie gaat bieden. En formuleert reële doelstellingen, welke groei of krimp u hiermee verwacht te realiseren. Omdat de keuzes en doelstellingen onderbouwd zijn met data is het vervolgens makkelijker uw organisatie mee te krijgen. Om samen te werken aan de realisatie van zorg waarvan u weet dat deze beter aansluit op de vraag vanuit de markt.

Sanne Gooskens

Strategisch zorgmarketeer en partner bij Spring marketing

Sanne Gooskens_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top