BLOG

Verpleegkundige overdracht verbetert met eOverdracht

De lijntjes tussen verpleegkundigen in een ziekenhuis en verzorgenden gaan de komende jaren meer digitaal en sneller verlopen. Voordat we daar zijn, is er nog werk aan de winkel.

De eerste tussenstap is het digitaliseren en automatiseren van de verpleegkundige overdracht gebruik makend van de nationale IT-standaard eOverdracht. In een project voor Radboudumc heb ik hier voor het eerst kennis mee gemaakt. Wat is eOverdracht precies en wat kunnen zorgorganisaties leren van de implementatie?

Bijna 70 procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Voor zo’n essentieel onderdeel in de zorg is het dus des te belangrijker om te kijken of de digitalisering hierin voor verbetering kan zorgen. Om uit te leggen hoe je een verpleegkundige overdracht kunt maken en delen, heeft Nictiz de IT-standaard eOverdracht ontwikkeld. EOverdracht zal in de toekomst een belangrijke basis zijn voor de communicatie tussen Elektronische Patiënten Dossiers (EPD's).

Geen papier

Vanaf 1 september is Radboudumc als één van de eerste ziekenhuizen eOverdracht gaan gebruiken. 26 Instellingen in de regio hebben een convenant ondertekend en gaan in de toekomst eOverdracht in hun EPD inbouwen. De stap om live wijzigingen door te voeren in het EPD wordt nog niet ingezet. Het wordt wel mogelijk om de verpleegkundige overdracht middels een PDF en via beveiligde email aan elkaar uit te wisselen. De overdracht komt als PDF in het dossier van de patiënt te staan. Een groot voordeel is dat er straks geen papier meer nodig is bij het overdragen van dossiers. 

Vooral van het proces van de invoering van eOverdracht kunnen ziekenhuizen en verzorgenden leren. Het is een goed voorbeeld van digitalisering invloed heeft op gegevens uitwisselen tussen verschillende partijen uit de zorgketen. Voorsorteren is een goede voorbereiding.

Pionieren

We zijn live, eOverdracht draait bij het Radboudumc. Het traject was uitgebreid. We waren aan het pionieren. Daaruit zijn deze lessen te leren:

- eOverdracht kost tijd, zonder dat je daar direct iets voor terugkrijgt. Daar kan ik eerlijk over zijn. Dit is een eerste stap in de digitalisering en automatisering van de overdracht van zorg. Uiteindelijk zullen EPD’s met elkaar gaan praten; eOverdracht is hier een goede voorbereiding op.

- Er moet rekening worden gehouden met een lange bouwtijd voor deze werkwijze, met name als er geen sprake is van een Epic-huis. Omdat het Radboudumc dit reeds heeft ingebouwd, kan de inrichting gedeeld worden met andere Epic-huizen, zoals gebruikelijk is bij Epic.

- Daarnaast moeten er super-users zijn die voor draagkracht binnen de organisatie zorgen. Deze super-users moeten ICT en innovatie op de werkvloer omarmen en anderen kunnen enthousiasmeren.

- Tot slot is een handige tip om het ontvangen en versturen van de overdrachten centraal te beleggen binnen het huis, zoals het Transferpunt. Dit scheelt de verpleegkundige een hoop administratieve handelingen, waar zij toch al geen tijd voor hebben.

Gebruiksvriendelijk

Het proces in Nijmegen was vooral een kwestie van bouwen, strakke deadlines stellen en daarna door gebruikers laten verifiëren. De gebruikers hoeven niet perse beslisrecht te hebben, maar hun feedback is wel van belang om het systeem en de werkwijze gebruiksvriendelijk te maken. Doordat zij in het proces meedenken, kunnen ze het naar anderen uitdragen en wordt er meer begrip gekweekt. Innovatie kost tijd, en je plukt er niet meteen de vruchten van. eOverdracht is een eerste stap in het digitaliseren en automatiseren van de verpleegkundige overdracht in de regio Nijmegen en hiermee is het Radboudumc beter voorbereid op toekomstige digitalisering.

Fay Scheltinga

Projectmanager bij PinkRoccade Healthcare

Fay Scheltinga_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

24 oktober 2016

Er bestaat ook ongelijke zorg voor gelijken. Mensen met een psychische aandoening worden als enige groep over de schutting gegooid van de gemeente (en familie) ongeacht de zwaarte van de (uitbehandelde) aandoening of het gegeven dat er vaak sprake is van een langdurige, levenslange zorgbehoefte.

V. Valk

24 oktober 2016

Mijn reactie hoort thuis bij "Gelijk behandelen van ongelijken: hoe effectief is dat?". Daar had ik deze ook geplaatst, maar het lijkt een Russisch Roulette waar een reactie uiteindelijk terechtkomt.

Top