BLOG

Warme gevoelens

"Onze dochter van tweeëneenhalf had kanker. In het ziekenhuis dachten we: Hier horen we niet thuis."

"Helaas hoorden we er wel thuis. Een eerste behandeling, een operatie en een chemokuur. Een tweede zwaardere chemobehandeling volgde en bestraling. We hebben het andere kinderen niet zien redden. Het gaat goed met onze dochter en het is gek om te zeggen, maar we denken met warme gevoelens terug aan de zorg die we kregen. We troffen heel lieve zorgverleners, we hadden oprecht contact, ze straalden altijd rust uit en namen de tijd en ruimte voor onze vragen. Voor onze dochter was er heel veel mogelijk, van watersplashen op het bed en kliederen met verf. Met poppen lieten ze onze dochter en haar zusje zien wat er ging gebeuren. We kregen een knipoog, een kneepje in de arm, iemand maakte een grap. We voelden ons gezien en gehoord."

Deze ouders vertellen over het belang van een menselijke relatie. Er waren soms lange wachttijden, maar tijdens de behandeling kregen de ouders alle tijd om hun vragen te stellen en hun angsten te delen. De zorgverleners luisterden en handelden op zo’n manier dat deze ouders op de behandeling van een kind met kanker met warme gevoelens terug kunnen kijken. Die goede relatie begint met luisteren. Dat is bij sommige mensen en in sommige situaties makkelijker dan op andere momenten. Hoe luister je geduldig naar iemand de Nederlandse taal niet zo goed machtig is, of eisend spreekt, laaggeletterd is, doodsbang is, of die naast een aandoening ook aan dementie lijdt? Of hoe luister je als je hoofd overloopt van heel veel taken die nog uitgevoerd moeten worden deze dag, of wanneer je je niet zeker voelt of onmachtig? Wanneer is er ruimte voor een knipoog of een grap?

Persoonsgerichte zorg

Zorgorganisaties vinden nieuwe wegen door gesprekken te voeren en goed te luisteren naar cliënt, familie en medewerkers. Persoonsgerichte zorg, relatiegerichte zorg, familiegerichte zorg staan momenteel in de volle aandacht. De jury van de Gouden Oor Award Zorg zoekt naar organisaties die nieuwe wegen banen. Ze beloont organisaties die met succes het luisteren naar klanten en/of medewerkers aantoonbaar hebben versterkt. De jury is weer op zoek naar interessante en vernieuwende initiatieven waarmee waardevolle resultaten zijn bereikt die het waard zijn om gezien en gedeeld te worden. De toetsingskaders om de best practices vast te stellen zijn gebaseerd op de Gouden Oor Standaard.

In 2015 is het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis onderscheiden met de Gouden Oor Award Zorg. De totale specialisatie op klantbeleving in alle geledingen van het ziekenhuis gaf de doorslag. Bronovo, Equipe Zorgbedrijven en GGz Breburg werden als runner up beloond met een Gouden Oorkonde. Family Centered Intensive Care en Nieuw Amstelrade wonnen in 2014 de Gouden Oor Award Zorg. GGZ Noord-Holland Noord en Stichting Perspektief wonnen toen een Gouden Oorkonde.

Irene Muller-Schoof

Jurylid Gouden Oor Award Zorg

---

De Gouden Oor Award Zorg 2016 wordt uitgereikt op 16 maart 2017. Meer informatie over de Award en het deelnameformulier vindt u hier.

Irene muller schoof_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top