BLOG

Canard toont tandeloze kartelwaakhond

‘Ziekenhuisfusies maken zorg duurder’, kopte de Volkskrant vlak voor oud en nieuw. Hoewel de basis van het bericht niet meer was dan een verkennend onderzoekje van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), was prompt politiek Den Haag in rep en roer. Het CDA toonde zich verontrust en oppositiepartij SP nam maar gelijk de gelegenheid te baat om een algeheel verbod op fusies te eisen.

Mager

De rituele politieke reacties hadden alles weg van een opgelegd pandoer, want in wezen was het hele bericht niet veel meer dan een canard. De NMa had maarliefst twee ziekenhuizen onder de loep genomen en dan alleen voor zover het de prijsontwikkeling van één specifieke soort heupoperaties betrof. Niet direct een aantal om van een stevige kwantitatieve fundering te kunnen spreken. Daarenboven bleken de uitkomsten ook allesbehalve eenduidig. In één van de onderzochte ziekenhuizen was zelfs helemaal geen sprake van een prijsstijging.  Al met al een nogal magere onderbouwing van de bewering dat fusies de zorg duurder maken.

Ingewikkeld

In een persbericht liet de NMa deze conclusie daarom geheel voor rekening van de Volkskrant. Voor de Tergooiziekenhuizen in Hilversum kwam dit doekje voor het bloeden te laat. Het ziekenhuis bevindt zich in een lastig transitieproces, dat lokaal op de nodige weerstand kan rekenen. Het NMa-onderzoek is dan ook koren op de molen van de tegenstanders van de reorganisatie. Bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk beklaagde zich daarnaast over het feit dat ze geen weet had van het feit dat haar ziekenhuis onderwerp van onderzoek was. Volgens bestuursvoorzitter Peter Kalbfleisch van de NMa is er echter niks bijzonders aan het feit dat de NMa stilletjes zorginstellingen de maat neemt. “Waarom voert de NMa dergelijke studies uit?”, aldus Kalbfleisch. “Om onze marktkennis te vergroten om  snel en goede besluiten te kunnen nemen. Deze studie is erop gericht om wat wij noemen ex-post analyses (achteraf) van fusies te doen. Dat is ingewikkeld. Daarom bespreken wij dergelijke studies op wetenschappelijke congressen onder vakgenoten om zo de juistheid en bruikbaarheid van de onderzoekmethoden te toetsen.”

Twijfel

Uit de woorden van Kalbfleisch valt af te leiden dat de NMa geregeld de boer op omdat er twijfel is over de juistheid en bruikbaarheid van de eigen onderzoekmethoden. En het verwerven van de marktkennis is ook al ‘ingewikkeld’. Misschien zouden we Kalbfleisch’ openhartigheid moeten prijzen, maar tezelfdertijd roept Kalbfleisch pijnlijke vragen op over de daadkracht en kundigheid van de NMa. Er zullen in ieder geval weinig marktpartijen wakker liggen van een kartelwaakhond die toegeeft eigenlijk nauwelijks over instrumenten te beschikken om de effecten van ziekenhuisfusies te beoordelen. Dat die kartelwaakhond blijkens het feit dat interne stukken bij de krant belanden, ook niet helemaal zindelijk is, doet het imago natuurlijk ook geen goed. Om het geschonden blazoen op te poetsen zou de NMa er goed aan doen als de wiedeweerga een gedegen, deugdelijk onderzoek naar de mogelijke prijseffecten van fusies op touw te zetten. Waarom twee willekeurige ziekenhuizen als er wel twintig fusies te onderzoeken zijn? Kan de canard aan de ketting en heeft de politiek iets om echt de tanden in te zetten.

Philip  van de Poel  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top