BLOG

Verrijking na de pakketmaatregel

Na lezing van vooral de cijfers in de afgelopen week gepresenteerde Cliëntenmonitor Langdurige Zorg duizelt het mij. Opvallend hoe snel die cijfers, ook in de media, een eigen leven gaan leiden. Het persbericht van de cliëntenorganisaties heeft daarbij geholpen. Terwijl het maar de vraag is of de onderzoeksmethode rechtvaardigt om aan die cijfers zelf zoveel waarde te hechten.

Representatieve gegevens

De cliëntenmonitor is gebaseerd op een meldactie en kan dus ook niet zomaar als representatief worden bestempeld. Voor een totaalbeeld hebben wij daarom ook de gegevens van het CIZ nodig.

Onbedoelde effecten

Uit de cliëntenmonitors zelf lees ik niet direct dat de pakketmaatregel tot onbedoelde effecten leidt. Wel heb ik op grond van eerder onderzoek van de ouderenorganisaties en signalen uit mijn eigen werkbezoeken de indruk dat de indicatie van vooral ouderen niet altijd zorgvuldig is geweest. Daarover heb ik inmiddels vragen gesteld aan de staatssecretaris. Want heldere beleidsregels en een objectieve indicatie vormen de basis van een verantwoorde aanscherping van de toegang tot de begeleiding in de AWBZ.

Verrijking

De cliëntenmonitor is vooral van belang omdat ze een heel goede inkijk geeft in de persoonlijke ervaringen en verwachtingen van zorgvragers. Veel zorgvragers weten bij verlies van hun begeleiding het in eigen kring op te lossen. En zo was deze maatregel ook bedoeld. Teveel is de zorg voor de naaste uitbesteed aan de overheid en aan professionals. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar ook een verarming. Het omzien naar je naaste verrijkt niet alleen het leven van de zorgbehoevende maar ook dat van jezelf. Dat niet iedere zorgvrager dat al zo ziet of dat eenvoudig kan regelen, blijkt ook uit de cliëntenmonitor. En dat leidt tot onzekerheid. En juist daarom was MEE gevraagd de zorgvragers hierin te begeleiden. Helaas is het beroep op MEE nog relatief beperkt.

Inhaalslag gewenst

Van gemeenten wordt niet verwacht één op één de begeleiding over te nemen. Maar de welzijnstaak van gemeenten vraagt wel een actief beleid gericht op bijvoorbeeld het tegengaan van sociaal isolement. Veel gemeenten zijn in de afgelopen jaren druk geweest met het verstrekken van hulpmiddelen en het aanbesteden van huishoudelijke hulp en hebben de overige taakvelden van de Wmo laten liggen. Nu is een snelle inhaalslag nodig.

Ondersteunen en verbinden

Juist gemeenten kunnen eenzaamheid tegengaan door te ondersteunen en te verbinden. Door eenzame ouderen in hun gemeenten op te sporen en te verbinden aan vrijwilligersinitiatieven van bijvoorbeeld kerken en De Zonnebloem. De cliëntenmonitor is daarom vooral een appel aan lokale bestuurders om voor dit doel even hun campagneactiviteiten op een laag pitje te zetten.


Jan de Vries
CDA-kamerlid en woordvoerder zorg

1 Reacties

om een reactie achter te laten

lvWtWadNqQAfhLlTz

1 maart 2011

9tZiFH <a href="http://ckqgxrisckel.com/">ckqgxrisckel</a>, [url=http://pwaazxuhgvgf.com/]pwaazxuhgvgf[/url], [link=http://zesngdhxwngc.com/]zesngdhxwngc[/link], http://evqraxkozbeb.com/

Top