Tech

Zorgmarketeer moet e-health aan de man brengen

E-health kan bijdragen aan betere en goedkopere zorg én tot hogere tevredenheid bij patiënten en medewerkers. Bestuurders van zorgorganisaties komen tot dat inzicht, maar zorgverleners en zorgconsumenten nog niet. Daarom komt de digitalisering van zorgprocessen en -verlening maar nauwelijks op gang. Om die kloof te overbruggen is een nieuwe functie nodig: de Chief Marketing Officer in Healthcare.

In mijn optiek kan een Chief Marketing Officer (CMO) bij het realiseren van de voordelen die e-health brengt op veel vlakken in de zorgsector. Zo optimaliseert het bedrijfs- en zorgprocessen, wat leidt tot lagere kosten. Het grootste voordeel van e-health is echter dat het de patiënt eindelijk centraal kan stellen in het zorgproces. Volgens de E-Healthmonitor van Nictiz en experts zoals Lucien van Engelen is dat de belangrijkste voorwaarde voor de succesvolle adoptie van e-health.

Kloof

E-healthtoepassingen maken het leven aangenamer voor iedereen in de zorgketen: niet alleen de patiënten, maar ook de zorgverleners, apothekers, mantelzorgers, maar ook bestuurders en medewerkers van zorginstellingen. Toch gaapt er nog steeds een grote kloof tussen het zien van de voordelen van E-Health en het realiseren daarvan. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg onderzocht wat daar de oorzaak van is. Uit het rapport Adoptie van professionele e-health' blijkt de belangrijkste barrières de 'onbekendheid, onwennigheid en onvermogen bij burgers en professionals' zijn. Daar komt het belang van een CMO in de zorg om de hoek kijken.

Elke verandering is namelijk zo succesvol als de bereidheid van mensen om deze te accepteren en te adopteren. Als mensen het voordeel voor zichzelf niet inzien, ontstaat weerzin en weerstand tegen verandering. Naast de bestuurders moeten vooral patiënten tot het inzicht komen dat E-Health persoonlijke voordelen voor hen heeft, zoals gemak, meer regie, lagere kosten en betere toegang tot zorg. Ook medewerkers moeten zich bewust zijn van de voordelen van E-Health zodat zij de verleiding weerstaan om vast te houden aan oude patronen. E-Health doet geen afbreuk aan hun werk of inkomen, in tegendeel: het zorgt voor meer handen aan het bed en efficiëntere, productievere en gemotiveerdere werknemers.

Co-creatie

Marketeers horen namelijk niet in een ivoren toren waar ze waken over het bedrijfsimago: ze moeten altijd samen met alle betrokkenen optrekken. De CMO zet zich met kennis en passie in voor co-creatie met patiënten en medewerkers. Zo kan de CMO de weerzin, weerstand, frustratie en angst bij patiënten en medewerkers helpen overwinnen. De basis daarvoor is een goed begrip van wat patiënten en medewerkers willen. Dan zorgt hij of zij voor een strategisch plan dat patiënten en medewerkers centraal stelt en erbij betrekt. De CMO moet begrip hebben technologie en innovatie, maar ook van klanten en producten. Hij of zij bouwt een team van mensen die geloof hebben in elkaar en gezamenlijk tot ongekende resultaten willen komen.

Dat de in de praktijk werkt, kan ik persoonlijk onderschrijven. Als senior professional opereer ik in de zorgsector al jaren op het snijvlak van marketing, business development en sales. Daarvoor zet ik mijn voorliefde en mijn diepgaande kennis van Europese en lokale trends en ontwikkelingen in de zorgsector in. Door het koppelen van mijn marketingkennis, commerciële achtergrond, betrokkenheid bij de zorgsector en affiniteit met e-health draag ik bij aan een sterk gepositioneerde, innovatieve, succesvolle organisatie met tevreden patiënten en cliënten. Ik sta dan ook klaar voor besturen die de kloof tussen het erkennen en waarmaken van de voordelen van E-Health eindelijk willen overbruggen.

Pieter Rahusen,

Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh International

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top