HRM

Niet hollen maar stilstaan

Verpleegkundigen en verzorgenden lopen elke dag de benen uit hun lijf voor hun patiënten, cliënten en bewoners. Dit doen ze met veel liefde en plezier, maar ook omdat de werkdruk hoog is en er veel handelingen in een korte tijd verricht moeten worden.

V&VN weet dit uiteraard al jaren, maar vorige week werd het wederom bevestigd door onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2015 zei ruim de helft van de werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg vaak heel veel werk te moeten verzetten. Verder zei 43 procent vaak erg snel te moeten werken en 35 procent moest vaak extra hard werken.

Een te hoge werkdruk is niet bevorderlijk voor de tijd en aandacht die verpleegkundigen en verzorgenden aan mensen kunnen besteden. Ook is het niet bevorderlijk voor het werkplezier en nog belangrijker de patiëntveiligheid. Als je altijd haast hebt, ligt het maken van een fout op de loer. Patiënten hebben recht op veilige, goede zorg die met aandacht gegeven wordt. Om deze zorg te kunnen bieden hebben verpleegkundigen en verzorgenden tijd voor reflectie nodig. Niet alleen hollen, maar ook stilstaan bij wezenlijke vragen en dilemma's die zich bij de uitvoering van de zorg voor kunnen doen.

Impuls

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten hun patiënten goed observeren en het gesprek met hen aangaan. Alleen dan kunnen ze veranderingen in de situatie van hun patiënt signaleren om zo de juiste zorg en aandacht te bieden. Ze hebben tijd nodig om deze ervaringen te delen en bespreken met collega's. Intercollegiale toetsing is nog lang niet overal gebruikelijk, maar wel van groot belang. Het biedt verpleegkundigen en verzorgenden de mogelijkheid te leren van elkaars ervaringen en zo de kwaliteit van zorg een impuls te geven. 

Deze Week van reflectie is een mooi initiatief dat de schijnwerper zet op zorgprofessionals die zich met hart en ziel inzetten, elke dag weer. Reflectie is echter een doorlopend proces en houdt na deze week niet op. Ik zou graag zien dat we het onderwerp vasthouden en verpleegkundigen en verzorgenden de kans geven regelmatig te reflecteren. Daarmee geven we hen het professioneel vertrouwen om samen met de patiënt en zijn naasten op een menswaardige én veilige manier zorg te leveren. En daar wordt iedereen beter van. 

Henk Bakker

Voorzitter Raad van Bestuur Kentalis en voorzitter V&VN

---

De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen, vindt plaats van 21 tot en met 25 november 2016. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie vindt inmiddels voor de negende keer plaats en is uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

 

Henk Bakker_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top