BLOG

Ik wil twee werelden bij elkaar brengen

De complexe zorg die onze bewoners nodig hebben en hun kwetsbaarheid voor infecties en besmettingen maakt dat preventie en hygiëne bij Viattence iedere dag aandacht hebben. Bij de verschuiving van het medisch model naar het welbevinden model zijn gesprekken met medewerkers over de uitwerking in de dagelijkse praktijk de sleutel.

Hoe gaan we van strakke hygiënerichtlijnen naar huiselijkheid? Plaatsen we een ziekenhuisachtig aandoende zeepdispenser of een huiselijker zeepje? Wanneer dragen we wel beschermende kleding en wanneer niet?

Juist door met medewerkers hierover in gesprek te gaan, merken we dat huiselijkheid niet ten koste hoeft te gaan van de hygiëne. Omgaan met hygiëne wordt vooral bepaald door de cultuur van een organisatie of woongroep. Essentieel is dat we hierover met elkaar het gesprek voeren. Juist dan ontstaat er inzicht en begrip en gaan medewerkers vanuit een innerlijke motivatie zelf oplossingen bedenken om iets extra’s aan hygiëne te doen. Het gesprek erover voeren draagt bij aan het draagvlak voor persoonlijke hygiëne.

Bij Viattence gebruiken we ook observaties om onze kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Ook bij deze observaties wordt gelet op (persoonlijke) hygiëne. Vervolgens reflecteren we met het team op wat er is geobserveerd en hoe wij onszelf kunnen verbeteren. Ook de aandachtsvelder hygiëne binnen het team heeft hierin een duidelijke rol.

Praktische oplossingen

Medewerkers komen veelal zelf met praktische oplossingen. Zij dragen zoveel mogelijk eigen kleding maar willen graag een heuptasje voor sleutels, mobiele telefoon, en dergelijke. Zij geven aan dat het tasje uitwasbaar zou moeten zijn en ’s nachts in de nachtdienst gewassen kan worden. Of dat zij bijvoorbeeld altijd een klein flesje handalcohol in het heuptasje bij de hand willen hebben.

Ik kan het nog niet bewijzen, maar ik geloof dat binnen grootschalige verpleeghuizen vaker uitbraken zijn van infectieziekten dan binnen kleinschalige. Er zijn eenvoudigweg veel meer contacten, er is meer interactie, er zijn meer bezoekers en dus is er meer kans op overdracht en besmetting. Strenge hygiëne protocollen op papier zijn dan niet zo effectief als we misschien zouden willen. Medewerkers die regelmatig worden geconfronteerd met het onderwerp persoonlijke hygiëne zijn alerter en meer gericht op preventie.

We moeten niet de tegenstellingen opzoeken in het verschuiven van medisch model naar welbevinden model. Ik wil graag oproepen tot het aangaan van het gesprek met elkaar. Om inventief en creatief zaken met elkaar te verbinden en samen te komen tot praktische en werkbare oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen van zorgprofessionals. Zo kunnen we twee werelden bij elkaar brengen.

Laurent de Vries

Bestuurder Viattence

Laurent de Vries_311

 

---

Heeft u vragen over basishygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen? Kijk dan op www.zorgvoorbeter.nl/hygiene

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top