BLOG

In je eentje kun je niet samenleven

Dialoog met cliënt en reflectie van professionals zijn de kernpunten waar het om draait bij Pluryn. We zijn dan ook pleitbezorger van de Week van reflectie. Zonder reflectie is er immers geen ontwikkeling.

Begin deze maand ontvingen cliënten van Pluryn de Spieringprijs voor het door hen ontwikkelde buddyproject. Dit project houdt in dat cliënten die al langer bij Pluryn wonen en behandeld worden, buddy kunnen worden van cliënten die (nog) moeite hebben met het reguleren van hun emoties en gedrag. Kortom: ervaringsdeskundigen stimuleren anderen om te praten in plaats van te ontploffen. En ze zoeken mee naar openend in plaats van afsluitend gedrag. Met hulp van medewerkers ontwikkelden en testten cliënten ook een training voor buddy’s. Deze cursus wordt gegeven door een selecte groep cliënten.

Tijdens de feestelijke uitreiking waren ook twee oud-cliënten aanwezig. Zij stonden aan de wieg van dit idee. Midden twintigers inmiddels, elk een eigen leven leidend. Ze waren uitgenodigd en werden voor het oog van medewerkers en cliënten nog even in de schijnwerpers gezet: "Kijk eens wat er met jullie ideeën kan gebeuren!" Als je initiatief neemt, kun je het verschil maken.

Sfeer

Misschien nog belangrijker dan het resultaat, was de sfeer tijdens de bijeenkomst. Cliënten die hun project presenteerden en medewerkers die geholpen hadden om alles op zijn plaats te laten vallen; ieder leverde vanuit zijn eigen rol en deskundigheid een bijdrage. Een van de cliënten verwoordde het na afloop als volgt: "Mooi hè? Het voelt echt als samen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en is even belangrijk".

Pluryn heeft ook andere buddyprojecten. Bijvoorbeeld fietsbuddy’s (om samen een zware fietstocht te volbrengen) en werkbuddy’s (jongeren met een pedagogische opleiding helpen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken en vinden van werk).

In al deze projecten en ook binnen de zorg- en dienstverlening van Pluryn, ligt het accent op de dialoog. Op de relatie tussen cliënt en medewerker. In veel gevallen is het zelfs een trialoog: cliënt, familie en medewerker. Zelfontplooiing en eigen keuzes kunnen maken kunnen niet tot stand komen in een wereld waarin ieder op zijn eigen eiland leeft. Ze komen pas tot wasdom door interactie met belangrijke anderen en door de grenzen te kennen die binnen een samenleving afgesproken zijn.

Complexe zorgvragen

Pluryn heeft ervoor gekozen om zorg te bieden aan cliënten met complexe zorgvragen, vaak als gevolg van forse gedragsproblematiek. Een belangrijke waarde voor ons is: er zijn voor de meest zware doelgroep. Juist voor hen willen we met elkaar zoeken naar evenwicht in het leven, in een zo gewoon mogelijke omgeving. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers zelf ook in balans zijn. Geduld opbrengen, je inleven, je communicatie op het tempo en de stijl van de ander aanpassen, oplossingen zoeken buiten de gebaande paden; dit alles lukt pas goed als je zelf in evenwicht bent.

Cliënten die al langer bij Pluryn wonen en werken, vinden het belangrijk dat wij er zijn voor de meest complexe cliënten en geen 'nee' verkopen aan de voordeur. In de praktijk levert dat wel dilemma’s op. Hier is het voeren van de dialoog tussen cliënt, familie en medewerker alleen is niet genoeg. Dit gebeurt niet in een maatschappelijk vacuüm. Dit vereist ook begrip en de wil om te zoeken naar de juiste voorwaarden waaronder goede zorg mogelijk is. Dit vraagt van de politiek, van financiers en van toezichthouders om in dialoog te gaan met cliënten. Door de transities is de term 'goede zorg' te veel verengd tot betaalbare en handelbare zorg. Dialoog met cliënt en reflectie van professionals zijn de kernpunten waar het om draait. Het door het veld ontwikkelde nieuwe kwaliteitskader van de VGN is hierop gebaseerd. Daarmee bevorderen we praten met cliënten in plaats van over cliënten.

Daarom zijn wij ook pleitbezorger van de Week van reflectie. Zonder reflectie geen ontwikkeling. We kunnen het met elkaar niet genoeg benadrukken en het naleven. Cliënten met chronische problematiek zijn bijna uit het debat verdwenen, net als degenen die zich moeilijk zelfstandig staande kunnen houden in wonen, werken of relaties. Ook zij kunnen in hun eentje niet samenleven.

Monique Kavelaars

Raad van bestuur Pluryn

Monique Kavelaars_311

---

De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen, vindt plaats van 21 tot en met 25 november 2016. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie vindt inmiddels voor de negende keer plaats en is uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top