Finance

Prijzencircus

De prijzen van de dbc-zorgproducten onder het eigen risico worden gepubliceerd door zorgverzekeraars. Verzekeraars hebben de prijzen van de zorgverzekering berekend. Momenteel zijn wij bezig met het berekenen van de prijzen van onze zorg voor 2017. Met zijn allen zijn wij hier erg druk mee, maar begrijpen wij met elkaar het systeem nog en vooral wat kan de patiënt met al onze 'prijzen'?

Transparantie

Ik ben helemaal vóór transparantie. Iedereen heeft recht op de juiste informatie die van belang is om een goede keuze te maken. Dit geldt voor de kwaliteit en voor de prijs die men betaalt. De vraag is alleen kan de patiënt ook echt iets met de gegevens of zullen wij nu eindelijk eens echt moeten aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft om tot een goed besluit te komen?

Ik moet zelf ook een zorgverzekering afsluiten. Ik kan niet uit leggen waarom ik anders dan de prijs zou moeten kiezen voor zorgverzekeraar A of zorgverzekeraar B? Er is een prijsverschil, maar wat rechtvaardigt dit verschil? Hierop antwoord geven, vind ik lastig.

Voor kwaliteit geldt dat de eerste goede ontwikkelingen zichtbaar zijn. Onder aanvoering van initiatieven zoals DICA en het Zorginstituut, op het gebied van de PREMS en PROMS, gaat het gestaag beter.

Dbc's

Kijk ik naar de prijzen die wij als ziekenhuizen berekenen voor de geleverde zorg dan is er veelal geen enkele relatie meer met wat de patiënt daadwerkelijk ervaart. Een dbc-zorgproduct is een gemiddelde van een groep patiënten. Hier zitten patiënten in die meer en minder zorg ontvangen.

Mijn ervaring is ook dat zorgprofessionals zich onvoldoende herkennen in dbc-zorgproducten. Zij leveren zorg die zij vastleggen door middel van zorgactiviteiten. Dat is namelijk een polibezoek, een MRI onderzoek of een operatie. Dit zijn de onderliggers van de dbc-zorgproducten, maar juist wel zaken die een patiënt en een professional herkennen.

Daadwerkelijke zorg

De vraag is dan ook waarom geen prijzen op het niveau van de zorgactiviteiten? Dit is herkenbaar, eenvoudig en transparant. Je kunt hier het eigen risico aan koppelen. In het zakelijk verkeer hanteren wij nog steeds de diagnose en kunnen wij met verzekeraars ook belangrijke zaken zoals zorgprofiel, ligduur etc. blijven monitoren.

Wij kunnen ook het gehele zorgpad van de patiënt volgen. Dit begint namelijk veelal bij de huisarts, de wijkverpleging, het verpleeghuis etc. Juist deze hele keten van zorgverlening dienen wij samen met de patiënt op elkaar af te stemmen. Ook zaken zoals het verplaatsen van de zorg naar de huisarts zijn dan veel gemakkelijker te identificeren en te realiseren. De ontwikkelingen in de wijze van zorgverlenen kunnen bovendien sneller worden geïmplementeerd en gerealiseerd. Denk hierbij aan zaken zoals samen beslissen, dit is nu een afzonderlijk zorgactiviteit die verdampt in een DBC zorgproduct.

Dus zullen wij meer aansluiten bij de daadwerkelijke zorg die geleverd wordt?

Michael Ehlen,

Manager financiën en control Laurentius Ziekenhuis en voorzitter sector Ziekenhuizen en Revalidatiecentra voor HEAD

Michael Ehlen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top