BLOG

Naar een rookvrije samenleving

Recent mocht ik de nieuwe Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken in ontvangst nemen. Roken en tabaksverslaving hebben onmiskenbaar veel invloed op de kwaliteit van leven van veel mensen. Het leidt tot gezondheidsschade bij rokers en meerokers, met als gevolg meer dan 20.000 tabaksdoden per jaar.

Ruim één op de vijf Nederlanders ondervindt regelmatig tot zeer vaak hinder van tabaksrook. Aantallen die al jarenlang op een vrijwel constant niveau staan. Ondanks de dodelijke effecten van roken, rookt nog steeds 25 procent van de bevolking.

Verloren levensjaren

De totale kosten van roken in ons land bedragen naar schatting 29,2 miljard euro per jaar. Deze worden voor het grootste deel veroorzaakt door de waarde van verloren levensjaren, hogere zorgkosten en het verlies aan kwaliteit van leven als gevolg van roken. Stoppen blijkt voor veel mensen moeilijk, alle waarschuwingen ten spijt.

Uit onderzoek blijkt dat het effectief is als zorgverleners een stoppen-met-roken-advies op maat geven. Zo dragen bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden bij aan leefstijl veranderende keuzes die de patiënt maakt om gezondheidsklachten te verminderen of optimaal te behandelen. Hierbij spreken we in de meerderheid van de gevallen over geïndiceerde dan wel zorggerelateerde preventie.

Actief bijdragen

De maatschappelijk ontwikkelingen vragen steeds meer inzet van zorgverleners op het gebied van bevordering van gezondheid en preventie van ziekte. De herziene Richtlijn tabaksverslaving geeft zorgverleners zoals verpleegkundigen en verzorgenden een duidelijke positie in de preventie van rookgerelateerde aandoeningen. V&VN onderschrijft dit belang en wil hier samen met haar leden actief aan bijdragen. Dat begint natuurlijk bij de beroepsgroepen zelf, door rokende collega’s te ontmoedigen en door het onderwerp bespreekbaar te maken.

De nieuwe Richtlijn besteedt veel aandacht aan de gedragsmatige ondersteuning door patiënten met aan rook gerelateerde aandoeningen advies op maat te geven. Op de websites www.ikstopnu.nl en www.kwaliteitsregisterstoppenmetroken.nl is een overzicht van aanbieders te vinden die hierbij kunnen ondersteunen.

Politieke moed

Hiermee zijn we er nog niet. Het ultieme doel is een beleid dat erin voorziet dat toekomstige generaties niet meer roken. Wat zou het mooi zijn als kinderen die vanaf 2018 worden geboren op hun latere leeftijd worden gevrijwaard van roken. Om dit te realiseren, is politieke moed nodig om tabaksontmoediging in wetgeving vast te leggen. In een aantal verkiezingsprogramma’s wordt hierop al min of meer gezinspeeld. Het lijkt me een mooie afspraak voor het nieuwe regeerakkoord.

Henk Bakker
Voorzitter Raad van Bestuur Kentalis en voorzitter V&VN

Henk Bakker_311

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top