Tech

Blockchain biedt uitkomst bij overdracht medicatiegegevens

Blockchain is een veilige manier van gegevens beheren die radicaal anders is dan de tot nu toe gebruikelijke manier.

Het beschikken over een actueel medicatie overzicht (AMO) is in de zorg van groot belang. De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten bepaalt dat bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht beschikbaar dient te zijn. Dit overzicht vormt de basis voor het medisch handelen.

Veel werk

Doordat medicatiegegevens van patiënten vaak verspreid zijn over dossiers van verschillende zorgverleners kost het bij een contactmoment veel werk om een actueel medicatieoverzicht samen te stellen. Om dit probleem op te lossen, is het Landelijk SchakelPunt (LSP) ontwikkeld. Met het LSP is het voor artsen en apothekers mogelijk om op een beveiligde, digitale manier medicatiegegevens op te vragen.

Er zijn meer zorgverleners voor wie het AMO van belang is, zoals fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, tandartsen en diëtisten. Deze hebben echter geen toegang tot het LSP. Daarnaast hebben ook patiënten zelf of mantelzorgers geen toegang.

Blockchain

Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn, Tymlez en GPP Support hebben een concept ontwikkeld waarbij blockchain een oplossing biedt voor deze problemen. Blockchain is een veilige manier van gegevens beheren die radicaal anders is dan de tot nu toe gebruikelijke manier.

bockchain1De term Blockchain is afgeleid van het principe dat een blockchain een keten van pakketjes data is. Deze pakketjes worden aan een kant van de ketting als transacties toegevoegd. Elk pakketje volgt zo op een duidelijk traceerbare manier het voorgaande blokje op. Dit kun je vergelijken met een grootboek of bankrekening, waarin ook alle transacties tijdsvolgordelijk zijn vastgelegd. Deze herleidbaarheid is een van de redenen waarom een blockchain veilig is.

Dit is echter niet de enige beveiliging van een blockchain netwerk. Naast de logische opvolging van pakketjes wordt er daarnaast continu op meerdere plekken gesynchroniseerd tussen de ketens. Op die manier zijn er continu exacte kopieën van de keten. Als door een fout of om kwaadwillende redenen op 1 plek de keten onrechtmatig wordt aangepast, zal de meerderheid van de kopieën deze aanpassing weigeren.

De combinatie van deze twee beveiligingsmechanismen maakt blockchain netwerken oneindig veel veiliger dan bestaande netwerken. Het delen van de informatie onder de deelnemers zorgt voor transparantie en vertrouwen. Dit leidt ertoe dat deelnemers direct, zonder tussenkomst van tussenpersonen, transacties kunnen uitvoeren, een van de disruptieve effecten van deze technologie.

blockchain2

Er is een aantal grote open blockchain netwerken, waarvan Bitcoin de bekendste is. Dit blockchain netwerk heeft echter een aantal nadelen zoals de beperkte opschaalbaarheid en snelheid in het verwerken van transacties. Door deze beperkte capaciteiten, dient er voor het concept in gezondheidscentrum Kersenboogerd een nieuw blockchain netwerk te worden gebouwd. Dit wordt een besloten netwerk met betrouwbare zorgverleners. Door de blockchaintechnologie zal zo continu een optimaal beveiligde versie van het AMO beschikbaar zijn.blockchain3

Daarbij is de technologie voorhanden om een patiënt middels een smartphone applicatie toestemming te laten geven voor inzage in zijn AMO. Deze toestemming kan voor beperkte of onbeperkte tijd worden gegeven. Aan huisarts, apotheek en mantelzorgers kan bijvoorbeeld continu toegang worden gegeven en aan bijvoorbeeld een diëtist alleen de 15 minuten van het consult. Inzage in het AMO zal in eerste instantie via een portal plaatsvinden. De voorbereidingen vinden op dit moment plaats om een proef te doen in Gezondheidscentrum Kersenboogerd.

Joris Arts (Gezondheidscentrum Kersenboogerd Hoorn) , Arie Booij en Patrick van Oirschot (GPP Support) en Wilfried Hoffman (Tymlez)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

5 januari 2017

Mooi Joris !! Blockchain gaat inderdaad o stal van plekken in het zorgsysteem zijn intrede doen, en vooral als trail record denk ik van 'transacties'. Zeker in medicatie bewaking is dat een erg mooie kans. Ik hoeverre wijkt dit af van wat wij in Mei deden met Deloitte en SNS ? (los van de toegang met bankpas en random reader) https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-healthcare-your-banking-card-lucien-engelen

Jaap van den Heuvel

8 januari 2017

Het toeval wil dat ik enige tijd geleden ook bezig geweest ben met een medicatie opslag systeem met verificatie door een pasje. Technisch kan het allemaal, maar het grote gevaar is dat iedereen het weer op zijn eigen manier gaat doen. Hoe lossen we dat op? Want daar zit de echte crux.

Joris Arts

2 februari 2017

Hoi Lucien, sorry dat ik nu pas je reactie zie. Ik vond jullie toepassing heel mooi gevonden en inspirerend. Waar het verschil zit, is dat jullie toepassing gericht is op het herhalen van medicatie en bij ons het inzage geven in medicatiegegevens voor verschillende zorgverleners, mantelzorgers en de patient (of heb ik dat verkeerd begrepen?). We gaan dit doen op een zelf te bouwen blockchain netwerk en niet op het bitcoin netwerk (dat hadden jullie toch?). Wij lopen er in ons centrum tegenaan dat alleen de huisarts en de apotheek goed op de hoogte zijn van de medicatie, maar dat bijvoorbeeld patiënten, mantelzorgers, thuiszorg, diëtisten en fysiotherapeuten geen idee hebben.

Joris Arts

2 februari 2017

Beste Jaap, dank voor je reactie. Doel van onze proef is te kijken of het concept werkt. Dit zal helpen te ontwikkelen naar een steeds beter systeem. Het is m.i. niet erg als dit op verschillende manieren gebeurt, als je maar van elkaar leert.

Lucien Engelen

2 februari 2017

helder Joris, nee wij hadden een aparte blockchain, inclusief inzage. Bitcoin niet gebruikt. Mooi dat er beweging op komt!

Top