Tech

Netcentrisch werken bespaart levens in de ambulancezorg

Het komt duizenden keren per jaar voor dat ambulances moeten wachten op een plek waar ze met patiënten terecht kunnen. Dit kost levens en mag niet gebeuren in een hoogtechnologisch land als het onze.

Reeds enige tijd zien automobilisten op de Nederlandse snelwegen het vreemde verschijnsel dat een ambulance op de vluchtstrook staat geparkeerd. De reden daarvan is dat die ambulance niet weet waar er plek is voor de opgehaalde patiënt. De ambulance heeft te horen gekregen dat het beoogde ziekenhuis vol zit en een alternatief is nog niet bekend. Ondertussen roeit de ambulancebemanning met de riemen die ze heeft, waarbij ze lang niet alles kunnen en mogen doen wat een gespecialiseerd arts in een ziekenhuis zou doen. Dit kost levens. In een ontwikkeld, hoogtechnologisch land als het onze zouden dit soort schrijnende situaties in mijn ogen niet voor mogen komen. Zeker omdat de oplossing, betere coördinatie, vrij eenvoudig is.

Duizenden keren per jaar gesloten deuren

In Nederland komt het duizenden keren per jaar voor dat een ziekenhuis(afdeling) tijdelijk 'op slot' zit, waardoor ambulances er met de door hen opgehaalde patiënten niet terecht kunnen. Vaak krijgen ze dit pas te horen als ze al onderweg zijn, en in sommige gevallen zelfs pas bij aankomst bij het ziekenhuis. Dat dit gebeurt, is op zichzelf al zorgelijk. Nog zorgelijker is het echter dat er op dat moment niet meteen zicht is op een alternatieve plek waar de patiënt terecht kan.

De oplossing ligt in het meer en real time delen van informatie door ziekenhuizen en ambulancediensten. Daarbij biedt netcentrisch werken een goed uitgangspunt. Deze werkwijze is bij uitstek geschikt is voor complexe samenwerkingsverbanden waarin de rol van een bepaalde partij belangrijker is dan de hiërarchie. De netcentrische benadering zorgt ervoor dat elke betrokken partij de voor haar relevante informatie real time kan inzien. Op die manier werken alle partners in de keten vanuit hetzelfde ‘situatiebeeld’, zoals dat in het jargon van crisismanagers heet.

In het geval van de ambulancezorg zou dit diverse voordelen hebben. In de eerste plaats weet de betreffende meldkamer direct of er een plek is in ziekenhuis X. In tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij de wagen automatisch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met de gewenste expertise rijdt, en niet zelden pas onderweg bevestiging krijgt over de beschikbaarheid. In de tweede plaats kan de meldkamer in het geval een afdeling vol is, meteen zien of en waar er een alternatief voorhanden is. De patiënt is korter onderweg en krijgt eerder de juiste hulp. De centralisten in de meldkamer en de bemanning van de ambulances ervaren minders stress.

Ketenregie bij inauguratie Obama en Trump

Ook in andere sectoren biedt netcentrisch werken uitkomst. Zo mocht het bedrijf Intermedix, waarvoor ik werk en dat in de Verenigde Staten het nationale systeem is voor emergency management, in 2009 het informatiemanagement tijdens de inauguratie van President Obama verzorgen. Doordat alle betrokken partijen gebruikmaakten van hetzelfde situatiebeeld, verliep de crowd control, medische dienstverlening, verkeersregulering en beveiliging soepel. En wanneer ingrijpen nodig was, kon dat door de goede informatievoorziening onmiddellijk en goed gecoördineerd. Op 20 januari, als Trump het stokje overneemt, zullen wij dit opnieuw doen.

Netcentrisch werken kan ook veel waarde toevoegen aan de ambulancezorg. Temeer omdat deze sector al met genoeg uitdagingen kampt, zoals de toename van het aantal oproepen, groeiende verkeersdrukte en hoge wettelijke eisen rond de aanrijtijd. Werken vanuit een gezamenlijk en gedeeld situatiebeeld verhoogt de efficiëntie en redt daarmee mensenlevens.

Dirk Verbeek,

Director Business Development, Intermedix Nederland

Dirk Verbeek_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

nira shalom

20 januari 2018

Hallo, ik ben Nira Shalom Nadat hij jarenlang in relatie was geweest met Anderson, brak hij het uit, ik deed al het mogelijke om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, Ik smeekte hem met alles, ik deed beloften maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem uit aan mijn vriend en zij stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een spreukgieter die me zou kunnen betoveren om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit in betovering geloofde, ik had geen keus dan het te proberen, ik mailde de spreukgieter en hij vertelde me dat er geen probleem was dat alles voor drie dagen in orde zou zijn, dat mijn ex voor drie dagen naar me terug zou keren, hij betoverde en verrassend op de tweede dag, het was rond 16.00 uur. Mijn ex noemde me, ik was zo verrast dat ik de oproep beantwoordde en het enige wat hij zei was dat het hem speet voor alles wat er gebeurde dat hij wilde dat ik bij hem terugkwam, dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem toe, zo zijn we weer gelukkig samen gaan leven. Sindsdien heb ik een belofte gedaan dat iedereen die ik ken die een relatieprobleem heeft, deze persoon zou kunnen helpen door hem of haar door te verwijzen naar de enige echte en krachtige spell caster die me hielp met mijn eigen probleem. e-mail: babawalewiseman01@gmail.com u kunt hem e-mailen als u zijn hulp nodig heeft in uw relatie of in een andere zaak.

1) Houd van spreuken
2) Lost Love Spells
3) Echtscheidingen
4) Huwelijksspreuken
5) bindende spreuk.
6) Break-up spreuken
7) Verban een overleden minnaar
8.) U wilt promotie maken in uw kantoor / Loterij-spreuk
9) wil je geliefde tevreden stellen

Neem contact op met deze geweldige man als u problemen ondervindt met een duurzame oplossing
via babawalewiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348129806153

Bedank mij later

Top