BLOG

Blinde ideologie

Blinde ideologie is nooit goed, ook niet in de gezondheidszorg. Wie nog voor ‘marktwerking’ in de zorg is, moet zich hoeden - alsof hij een besmettelijke ziekte heeft. Wie tegen is, kan volstaan met een simpele verwijzing naar de kredietcrisis: ‘De markt heeft gefaald’.

Ook dr. R. (Ruth) Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), keert zich tegen de ‘ideologie’ van de markt. Hij doet dat in het Nederlands Dagblad. Voor hem staat marktwerking gelijk aan egoïsme en het recht om te graaien.

Géén concurrentie?

Om zijn betoog kracht bij te zetten, citeert hij oud-hoogleraar Bob Smalhout. Deze stoort zich aan de ‘dictatuur’ van het management in de zorg. Maar wat was er eerder: het uitdijende management of de gereguleerde marktwerking?
Met Smalhout pleit Seldenrijk voor betrokkenheid bij het lot van de patiënt. Dat is een sterker argument. Maar verbetert de dienstverlening, de passie, als er géén concurrentie is? In de praktijk lijkt de kwaliteit van zorg immers omhoog te gaan door de positieve prikkels van meer concurrentie, ‘best practices’ en publieke vergelijkingen.

Verantwoord ondernemerschap

Volgens Seldenrijk ondermijnt marktdenken ‘de ziel van de de zorg’. Maar wat draagt hij aan om in deze groeiende sector - waar de verliezen alleen maar toenemen - efficiënter te laten werken?
Ik heb een ander voorstel. Schaf het begrip marktwerking in de zorg af. De term is misleidend, hij veroorzaakt begripsverwarring en werkt polarisatie in de hand. Maak er verantwoord ondernemerschap van. Dat is neutraler.
Laat de huisartsen, apothekers, specialisten, verpleegkundigen en de bestuurders van zorginstellingen vaker openlijk verantwoording afleggen over de kwaliteit van zorg. Leg uit. Licht toe. En informeer. Zo gaat het ook in het echte bedrijfsleven.

Code

Met ruim 1 miljoen werknemers en een omzet van rond de 70 miljard euro is de zorg een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Kom met een keurmerk voor betrouwbaar ondernemerschap: een ‘code-Pinedo’ voor de zorgsector, als variatie op de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur.

Willem Wansink

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top