Vastgoed

Goede zorg begint bij een beter thuis

Met deze titel parafraseer ik op 'betere zorg begint met een goed gesprek'. Beter thuis in de dubbele zin van het woord: de meeste mensen die ook zorg nodig hebben wonen thuis. Beter thuis is ook een oproep: we moeten meer werk maken van de kwaliteit van het wonen.

Nederland vergrijst steeds verder, het liefst willen we vitaal oud worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En dat lukt alleen met vernieuwende initiatieven op het gebied van passende huisvesting, toegankelijke buurten en gericht op de versterking van sociale verbanden.

95 procent van de ouderen in Nederland woont zelfstandig. Zelfstandig is daarbij een relatief begrip. Geïsoleerd op 'driehoog achter' is een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. De kwaliteit van het leven heeft veel te maken met het behouden van regie over het leven, met voorzieningen dichtbij, en met de sociale binding in de wijk. Daarbij komt dat oud worden voor iedereen anders gaat. Er zijn grote verschillen in gezondheid, maar ook in wensen en noden. Dat vraagt om variatie in woon/zorgarrangementen. En dat gaat niet vanzelf!

WHO CARES

We hebben creatieve denkers en onorthodoxe doeners nodig. Om te investeren in het hergebruik van het vastgoed van de instellingen, het aanpassen van de eigen woningen en het opnieuw inrichten van de publieke ruimte. Daarom participeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) met volle overtuiging in het nieuwe initiatief van de Rijksbouwmeester: de prijsvraag WHO CARES. Het is hoog tijd dat de domeinen ontwerpen, wonen en zorg met elkaar aan tafel gaan zitten. 

Met deze ontwerpwedstrijd zoeken we nieuwe oplossingen voor het behoud van een goed leven voor mensen die steeds ouder worden. De ontwerpkracht kan bijdragen aan de verbeelding en vertaling van de wensen en noden van mensen, helemaal als dat gebeurt in een interdisciplinaire setting. De vergrijzing zorgt voor een andere dynamiek in de publieke ruimte. Want een goede leefomgeving blijft niet beperkt tot de eigen woning.

Bewandelbaarheid

Onderzoek toont aan dat een betere bewandelbaarheid van buurten of functiemenging van openbare ruimten de mobiliteit van ouderen bevorderen en ontmoeting stimuleren. Zo liggen er in de publieke ruimte kansen voor het behoud van een goede conditie, lichamelijk en geestelijk, voor het opdoen van sociale en betekenisvolle contacten en voor het gevoel de regie over het leven te kunnen behouden.

Vaak kunnen kleine aanpassingen al veel doen. Looproutes kunnen aantrekkelijk en veilig worden gemaakt door duidelijke bewegwijzering en door blinde muren, tochtige hoeken en rommelige bestrating aan te pakken. Ook inspiratie in de ruimte is belangrijk, zoals het delen van verhalen op een bankje of het bekijken van kunst. Bovendien kan het betrekken van (oudere) burgers bij de inrichting en bij het gebruik van de publieke ruimte hun redzaamheid bevorderen.

Opgave

We merken dat er veel respons komt uit de bouwwereld, van de zijde van architecten en stadsplanologen. De professionals uit de zorg en het sociale domein laten zich nog niet horen. En dat moet wel! Hun kennis en ervaring is van vitaal belang om tot werkbare plannen en voorstellen en oplossingen te komen die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige woon- en  zorgvormen.

Vandaar mijn oproep: ondernemers, bestuurders en professionals in de zorg: kom in actie en doe mee! Hoe draagt u bij aan goede zorg met een beter thuis?

U heeft ook een vastgoedopgave van formaat, u werkt ook met uw professionals in de thuissituatie, en bovenal: u bent expert op het gebied van zorg en ondersteuning op verschillende momenten, voor verschillende momenten in verschillende mate en op verschillende plekken. 

Doe mee aan de wedstrijd en laat je inspireren om buiten de bestaande kaders te denken en te bouwen aan een beter thuis nu en straks. Voor meer informatie ga naar http://prijsvraagwhocares.nl/

Pauline Meurs

Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Pauline Meurs_311

 


 

"Hoe verandert de besluitvorming over zorgvastgoed? Welke elementen spelen daarbij een rol? En hoe kunnen we daar rekening mee houden?" In de Nationale Trendradar Zorgvastgoed vindt u antwoorden op deze vragen. De publicatie levert een bijdrage aan hoogwaardige besluitvorming over zorgvastgoed. Arbol presenteert de uitkomsten op 1 maart tijdens de gelijknamige Skipr Masterclass in Houten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

5 februari 2017

De vraag: Hoe draagt u beter bij aan goede zorg en beter thuis. Dat moet je dan niet van alle kanten tegen gewerkt worden door lange procedures en wachttijden, de voorziening toegereikt krijgen die je nodig hebt. b.v. thuiszorg huishoudelijke hulp, en geen hoge eigen bijdragen maar laag, zodat je ook met plezier nog rond kunt komen en thuis nog kunt genieten wat het leven bied en waar je voor gewerkt en betaald hebt. Door eigen bijdragen en extra kosten wordt het soms onmogelijk gemaakt met ondanks ziek zijn en/of ouder worden dat er veel verdriet heerst.

V. Valk

6 februari 2017

Als woningcorporaties niet meer afgeroomd worden, de verhuurdersheffing eindelijk van tafel is en corporaties niet steeds weer met nieuwe eisen worden geconfronteerd door minister Blok kunnen deze eindelijk weer investeren in nieuwe woonconcepten. Het is bovendien belangrijk dat er een ontschotting komt tussen de domeinen wonen en zorg. Voor het langer thuiswonen werkt het kabinetsbeleid hierin elkaar tegen.

Top