BLOG

Care, doe mee aan Value Based Health Care

Mijn oproep aan de Care: doe alsjeblieft mee aan Value Based Health Care; meet, deel, vergelijk en verbeter.

In januari ben ik geselecteerd voor de jaarlijkse intensieve seminar VBHC. Hiermee sponsort Harvard clinici die aantonen dat ze het geleerde in hun land in de praktijk kunnen gaan verspreiden, via leidinggevende posities binnen hun eigen zorgorganisatie.

Bootcamp met Michael Porter

De sensatie die er heerste in de collegebankjes op Harvard Business School wanneer professor Michael Porter een vraag stelde aan ons VBHC-klasje, was zinderend en verwachtingsvol. Het eerste antwoord was steevast correct, gebaseerd op de feiten. Maar dan begon Porter pas… Vlijmscherpe verdiepingsvragen volgden, gepaard met groteske non-verbale aanmoediging, tot dat hij besloot de beurt aan iemand anders door te geven. Er kwam geen PowerPoint aan te pas, enkel een zwart bord, dat na elke doorgeploegde "case", een in krijt uitgeschreven strategie liet zien van een succesvolle zorgorganisatie die zo kwaliteitsverbetering had bereikt.

VBHC in de Care

Mijn case? Dat de care-sector in Nederland staat te springen om VBHC als leidende en passende methodiek voor kwaliteitsverbetering, zonder dat ze het zichzelf bewust zijn dat ze dit deels al doen. En dat ik graag vanuit Cordaan een voortrekkersrol opneem, om ook andere VV&T-instellingen in Nederland hiertoe aan te moedigen.

Waarom waarde-gedreven zorg in de zorg? Ik richt mij op een voorbeeld binnen mijn eigen terrein; de geriatrische revalidatiezorg. De strategische agenda van VBHC behelst 6 punten waarvan ik er hier 3 beschrijf;

Uitkomsten, uitkomsten, uitkomsten

"Patient outcomes are the ultimate measure of quality." De kern van kwaliteitsverbetering zit hem in een lerende houding en frequente terugkoppeling van uitkomsten aan de directe zorgprofessionals. Nu is er veel aandacht voor patient gerapporteerde uitkomsten.

Dat de patient en niet het proces centraal moet staan, stond centraal op Harvard. Bij Nederlandse millenial-clinici zit patientgerichtheid in het DNA. Vergeleken met onze internationale collega's lopen wij daarin ver vooruit. Wel moeten we de discussie landelijk voeren over welke betekenisvolle uitkomsten het moet gaan.

In de Care wordt van oudsher gedacht vanuit functioneren en kwaliteit van leven van de patient. Verzekeraars vragen ons bijvoorbeeld om de Barthel-Index als maat voor functioneren. Binnen het veld woedt een discussie over een vergelijkbare maat. Laat perfectie niet de vijand zijn van vooruitgang, er is geen reden nog langer te wachten en te ontwikkelen. Er zijn maten. Die worden ook al agressief verzameld, analyseer ze en deel ze. Zo kunnen we een standaard zetten.

De oproep die ik hierboven doe, is dus een collaboratieverzoek aan collega revalidatie-instellingen voor ouderen; omarm de VBHC methodiek!  Meet, deel, vergelijk en verbeter. En als het niet het juiste is, laten we dan elkaars sparringpartners zijn. Mijn oproep aan de softwareproviders; faciliteer ons alstublieft!

Integrated Practice Units (IPU)

Tot slot roep ik op om het werk rondom de patient en door de muren van de instelling heen te organiseren. Stel ook in je wijze van organisatie de (medische conditie van de) patient centraal door geintegreerde multidisciplinaire teams.

Binnen je eigen organisatie uit zich dat bijvoorbeeld in een geintegreerde werkomgeving. Daarbij is niet het kantoortje van de dokters het hart van de instelling maar de shared space waar ook de overige leden van het dedicated team (fysiotherapeut, verzorging, logopedist, psycholoog) binnenkomen. Daar starten zij hun dag door met elkaar te bespreken welk revalidatiedoel welke revalidant heeft en wie op welke manier kan bijdragen om de gewenste uitkomst te behalen. Het team ademt GRZ en levert niet tegelijkertijd allerlei andere vormen van zorg. Er zijn geen vakgroep-besprekingen, maar teambesprekingen.

Dezelfde teamleden zetten in de thuissituatie de ambulante GRZ behandeling voort die in de instelling aangevangen is. Vanuit hier kan netwerkintegratie starten.

Kosten reductie

Dit begint met het documenteren van de werkelijke klinische en administratieve processen die nodig zijn binnen de gehele zorgcyclus van een patient met een bepaalde conditie. (Time-Driven-Activity-Based-Costing, TDABC)

Het moet gaan over de totale kosten om deze uitkomsten te leveren over de gehele zorgketen. Het sleutelwoord daarbij is "betaling in bundels" waarbij je een bedrag krijgt voor de gehele keten van zorg die nodig is voor een conditie. Dat dwingt tot praten over de inhoud, in plaats van onderhandelen over aantallen.

Ultrakorte Nederlandse reflectie; daar zijn wij zorgaanbieders samen met onze verzekeraars nog lang niet (in de USA ook niet), maar de vierde oproep is te verkennen of in deze financieringsvorm een oplossing ligt voor de ouderenzorg. 

Monique Slee

Internist ouderengeneeskunde en kwartiermaker Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg bij Cordaan

Monique Slee_311

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wil

17 februari 2017

Prachtig! doelgericht en resultaatgericht in plaats van alleen inspanningsgericht, zoals de verzekeraar voorschrijft en vind dat kwaliteit is.

HEnk-Jan Aanstoot

18 februari 2017

Geheel mee eens en wij werken er aan. Je kunt op onze website lezen hoe we bezig zijn onder de VBHC button. Ik hoop dat velen volgen (www.diabeter.nl)

Top