BLOG

Bij elkaar over de schutting kijken

Verkiezingstijd! Een tijd van ambities. Vooruitkijken. En dat doen de medisch specialisten ook. In onze langetermijnvisie leggen wij de lat hoog: Nederlandse medisch specialisten willen in 2025 zorg leveren die aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste ter wereld behoort.

Een stevige ambitie. Die best wel wat vraagt in termen van het neerhalen van barrières, het verbreden van blikken, het bouwen van bruggen en het slopen van schuttingen.

Open cultuur

Straks meer daarover. Maar laat ik beginnen bij 'aantoonbaar de beste zorg'. Hoe realiseren we dat? Allereerst natuurlijk door continu de focus te blijven leggen op mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Het genereren van spiegelinformatie voor artsen en een open cultuur waarin die informatie kan worden besproken zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarden.

Tegelijk is het meer inzichtelijk maken van de kwaliteit en uitkomsten van zorg belangrijk om het vertrouwen van patiënt en de samenleving in de medisch specialistische zorg te borgen. Belangrijk daarbij is wel dat dit 'aantoonbaar maken van resultaten' niet leidt tot extra registratielast.

Holistisch

Toekomstbestendige zorg betekent ook: meer investeren in de veranderende relatie tussen patiënt en medisch specialist. Zij beslissen steeds meer samen welke behandeling het beste past. De focus ligt daarbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Zorg van de toekomst omvat meer dan alleen de behandeling van de ziekte. Veel meer dan nu het geval is, vraagt het om een holistische benadering van iedere unieke patiënt.

Deze holistische benadering willen we ook terugzien in de organisatie van de zorg. De verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg aan de patiënt moeten vaker over de schutting heen kijken, hun blik verbreden en meer samenwerken. Zij krijgen elk hun plek en rol in een netwerk van zorgprofessionals waarbij de behoefte van de patiënt het uitgangspunt vormt. Netwerkgeneeskunde dus. Iets waar we vandaag de dag overigens al aanzetten toe zien.

Als medisch specialisten zijn wij er niet alleen voor het genezen van de patiënt maar willen we ook steeds meer een coachende rol innemen bij het bevorderen van gezond gedrag. Daarnaast zetten we hoog in op innovatie en slimme technieken. Enerzijds om behandelingen te verbeteren en de zorg dichterbij huis te brengen daar waar mogelijk. Anderzijds om te komen tot een betere informatievoorziening; tussen zorgverleners onderling maar ook tussen zorgverleners en patiënten.

Zorgdebat

De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet en de zorg in Nederland zit al op een hoog niveau. Maar we zijn er nog niet. Er is werk aan de winkel, voor ons als medisch specialisten maar ook voor de andere partijen in het netwerk rondom de patiënt. Al deze partijen komen op 20 februari samen tijdens het Grote Zorgdebat. Een mooie gelegenheid om gezamenlijk lijnen uit te zetten voor de zorg van de toekomst.

Daarbij hebben we ook het nieuwe kabinet nodig. Allereerst om te zorgen voor rust aan het front: geef ons de ruimte en het vertrouwen om de kwaliteit van zorg de komende tijd verder uit te bouwen en goed te verankeren. Daarnaast kan de overheid bijdragen aan het wegnemen van barrières, door het verminderen van regeldruk en door mee te werken aan goede systemen voor uitwisseling van onderzoeksdata en medische gegevens.

Goede randvoorwaarden scheppen dus. Zodat wij ons intussen kunnen richten op kwaliteit, het slopen van schuttingen in het zorglandschap, het bouwen van bruggen en de samenwerking met andere zorgprofessionals. Om zo onze ambitie te kunnen waarmaken: de beste zorg voor de patiënt.

Marcel Daniëls

Algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Marcel Daniels_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top