Vastgoed

Langer thuis wonen vraagt om andere financiering

Langer veilig thuis blijven wonen vraagt om nieuwe woonzorginitiatieven en nieuwe manieren om deze te financieren.

Ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, ontvangen dat liever zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie dan dat zij naar een verpleeg- of verzorgingshuis verhuizen. Dit concludeert VWS in haar jaarverslag 2015. Wat dat 'thuis' inhoudt wordt niet gemeld, wel dat het nieuwe beleid de overheid het afgelopen jaar alleen al aan extra VPT-zorg 167 miljoen meer kostte dan begroot. Maar de laatste nieuwsfeiten laten zien dat dit nog geen voorwaarde is om veilig thuis te kunnen wonen.

Thuis

Plaatsen in verzorgingshuizen verdwijnen op dit moment en de komende jaren, waarmee er een toename van de vraag ontstaat op het gebied van complexe zorg in de thuissituatie. Daarbij ontstaat ook een behoefte naar een beschut 'thuis' bij hulpbehoevende doelgroepen. Soms is een deel van die behoefte ook een vraag naar tijdelijke beschutte en veilige huisvesting als het bijvoorbeeld in de eigen woonomgeving mis is gegaan. In het voorjaar waren er signalen dat ziekenhuizen de ligduur zagen oplopen, voornamelijk veroorzaakt door langer verblijf van oudere patiënten. Nu worden we al geconfronteerd met berichten over opnamestops en aanvullen van de beddencapaciteit!

Dat mensen graag thuis willen blijven wonen is evident. Maar wat moet worden verstaan onder 'thuis'? Is dat de eigen woning waar mensen jarenlang hebben gewoond, of kan dit ook een beschutte omgeving zijn waar zorg en sociale contacten nabij zijn, waar men zich 'thuis' voelt? Maar dan wel graag een alternatief voor het verzorgingshuis oude stijl. En niet alleen maar een administratieve wijziging door huur te laten betalen in dezelfde situatie. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er in de nabije toekomst onvoldoende geschikte seniorenwoningen zullen zijn, waar ouderen met beperkingen kunnen blijven wonen. Daar is door beleidsmakers nog onvoldoende over nagedacht. Kortom, met alleen het scheiden van wonen en zorg zijn we er nog niet!

Financiers

Aanleiding om nieuwe klantgerichte woonzorginitiatieven zeer snel aan te moedigen. Er zijn genoeg ondernemers die met visie passende oplossingen hebben uitgedacht! Maar de traditionele financiers zoals de banken kunnen onder meer door allerlei nieuwe internationale regels deze ontwikkelingen niet altijd voldoende ondersteunen. Bouwfinancieringen komen niet rond en eigen middelen zijn vaak onvoldoende om dit aan te vullen. Met meer diversiteit in het aantrekken van vreemd vermogen zoals met zorgobligaties en (crowd)funding kunnen deze ontwikkelingen worden ondersteund. Waarbij funding een unieke manier is om verbinding te zoeken met maatschappelijke partijen. Het gestapeld financieren zal dan ook snel haar intrede doen in de gezondheidszorg!

Aad Koster

Bestuursvoorzitter Vereniging NL Zorgobligatie

Aad Koster_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top