BLOG

Postcode Loterij biedt meer kans dan postcodebeleid

Naast de Postcode Loterij kennen we nu ook het postcodebeleid. In het eerste geval kun je met de postcode een prijs winnen, in het tweede geval kun je buiten de prijzen vallen als je voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat.

Primeur voor azM

Het Academisch Ziekenhuis in Maastricht had twee weken geleden de publicitaire primeur met haar postcodebeleid. Het azM weigerde patiënten op basis van postcode voor de behandeling van een zeldzame ziekte. Een hoop publiciteit, vragen in de Tweede Kamer, een spoeddebat en het azM is op haar schreden teruggekeerd en iedere patiënt is nu weer welkom. Daarmee lijkt het allemaal met een sisser af te lopen. Ik waag dat echter te betwijfelen.

Klantgericht

Allereerst is het opvallend dat een raad van bestuur voor zorg, waar men in het kader van de academische component voor betaald wordt, een gedeeltelijke patiëntenstop kan invoeren. Daarbij heeft men, zoals het nu lijkt, niet met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de patiëntenorganisatie overlegd. Over klantgericht gesproken.

Marktgericht en mededinging

Wat ook puzzelt is de reactie van de NFU (de federatie van universitaire medische centra) en de NMa. In een radioprogramma waar ik vorige week aan mee mocht werken, werd door de vertegenwoordigers van de NFU en de NMa gesteld dat een ziekenhuis een postcodebeleid mag voeren. Nog curieuzer was de opmerking van de vertegenwoordiger van de NMa dat een ziekenhuis in het geval van een postcodebeleid geen afspraken mag maken met andere ziekenhuizen om de geweigerde patiënten op te vangen. Over marktmacht en mededinging gesproken.

Omgekeerde wereld

Mij lijkt het de omgekeerde wereld om wel gebruik te mogen maken van je marktmacht om patiënten te weigeren, maar een boete te krijgen als je met andere ziekenhuizen afspraken maakt om de geweigerde patiënten te behandelen.

Postcodebeleid bij ziekenhuizen

In het spoeddebat met de minister waren de minister en de Kamer het volstrekt eens over het feit dat een ziekenhuis geen postcodebeleid mag voeren. Op gezag van de ziekenhuizen gaf de minister aan dat geen enkel ziekenhuis dit beleid voert. Een dag later bleek dat het AMC en de VU wel een postcodebeleid hanteren.

Waarom een postcodebeleid?

Ik ga ervan uit dat nader onderzocht wordt of nog meer ziekenhuizen een postcodebeleid voeren. Bij dat onderzoek moet ook aan de orde komen waarom men dit doet. Is het geldgebrek of zijn het capaciteitsproblemen? Of gaat het om financieel onaantrekkelijke patiënten of is het wellicht ook de arrogantie van de macht?

Keuzevrijheid

De veranderingen in de zorg zijn vooral bedoeld om meer vraaggericht te gaan werken. De keuzevrijheid van de patiënt staat centraal. Af van de aanbodssturing. Zorgverzekeraars moeten op prijs, maar vooral op kwaliteit zorg gaan inkopen. De eerste preferente contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn gesloten. Op zich een goede zaak Maar is het ook geen zaak van de zorgverzekeraar te zorgen dat patiënten keuzevrijheid hebben? Dat ze zelf mogen beslissen of ze bij een capaciteitsprobleem wat langer op de wachtlijst wil staan in plaats van naar een ander ziekenhuis te gaan?

Veranderingsproces

De sector zit midden in een veranderingsproces waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Vertrouwen in zorgaanbieders en zorgverzekeraars die weten dat zij een zorgplicht hebben. Daarbij past geen selectie van patiënten op basis van postcode. Wat dat betreft geeft de Postcode Loterij het goede voorbeeld. Iedere postcode heeft daar zelfde kans.

Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Beers

3 februari 2010

Postcodebeleid van ziekenhuizen is niet uniek. Centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid sluiten burgers al jaren uit van hulp en zorg bij dakloosheid vanwege een ontbrekende of onjuiste postcode. Indien een tienermoeder, een gezin met kinderen, een dakloze jongere of een volwassen man of vrouw niet kan aantonen gedurende 2 jaar bij de gemeente ingeschreven gestaan te hebben, dan is er geen toegang tot een bed in de crisisopvang, geen toegang tot inkomen, verzekering en zorg. De gemeente Amsterdam maakte er zelfs een mooie folder voor. Om het de cliënt eenvoudig uit te leggen. Mensen met een ingewikkeld verleden, vanwege detentie, opnames in verschillende zorgcircuits of nieuwe Nederlanders worden zo eenvoudig uitgesloten van zorg in Nederland.

ZwanikkenLeenders

4 februari 2010

Postcode loze afdelingen..Nieuwe trent in de zorg,niemand wil me nog , dan maar daar naar toe?

IK heb het in mijn werk,vaak gezien, de nergens past patient,

Nieuwe trent in de zorg ?Postcode loze afdeling .

Anonym

4 februari 2010

Tja, een klein onderzoekje naar postcodebeleid van "witte basisscholen"

Top