Finance

Value based competition na 17 maart

Value based competition wordt steeds belangrijker in Nederland. Door concurrentie op uitkomsten van behandelingen verbetert de kwaliteit en efficiency van zorg.

Onlangs schreef Guus Schrijvers nog dat ziekenhuizen niet alles meer kunnen doen. "De kwaliteit van veel behandelingen kan omhoog als je ze centraliseert, niet meer overal laat uitvoeren. Daarmee bespaar je ook op de kosten."

Keuzes maken

Value based competition, ofwel waarde-gedreven concurrentie, zal ziekenhuizen stimuleren om intern keuzes te maken in hun portfolio's. Alleen doen waar je goed in bent en excelleert. Deze keuzes worden extern nog eens bekrachtigd door zorgverzekeraars die hogere volumenormen stellen. Echter niet alleen volumenormen, maar juist de uitkomstennormen van zorg, die ertoe doen voor de patiënt, zouden hierin leidend moeten zijn.

Inkopen

In april worden de inkoopplannen van zorgverzekeraars ook weer openbaar. Het echte werk begint weer. Ik roep zorgverzekeraars op om in te gaan kopen op uitkomsten van zorg. En laat de verzekerde meepraten via platforms, interviews, enquêtes en social media etc. Meer stem van de verzekerde maakt hem een echte kiezer!

Zo ontstaat value based competition; niet alleen via shared decision making in de spreekkamer maar ook in de onderhandelingskamer. Zo klinkt de stem van de verzekerde door in inkoop, polissen, services en diensten. Meer marktwerking in de zorg? Ja hoor de patiënt is immers de markt en hij stemt en kiest!

Informeren

Randvoorwaarden zijn dat de patiënt goed geïnformeerd wordt met makkelijk toegankelijke informatie die hij begrijpt en kan verwerken. Geen kleine lettertjes, maar apps en tools die aangeven welke zorgaanbieder waar is gecontracteerd tegen welke uitkomsten en prijs. Zo kán de verzekerde ook kiezen en de consequenties overzien.

Dan ziet de verzekerde de zorgverzekeraar als belangenbehartiger en krijgt de zorgverzekeraar weer waarde. Dan zegt niet meer 57 procent van de ondervraagden(onderzoek Ipsos) dat de overheid de zorg weer moet gaan regelen. Want veel rechtse kiezers hebben sympathie voor linkse standpunten. Dus zorgverzekeraars koop in op uitkomsten en van de hele keten, daar zit de klant op te wachten!

Evelien van der Vinne

Senior adviseur BMC

Evelien van der Vinne_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top