BLOG

Value based healthcare vergt tijd, maar loont

De Martini Klinik in Hamburg, een privékliniek gelieerd aan het universitair ziekenhuis in Hamburg, focust geheel op het vergroten van waarde voor de patiënt. De resultaten die zij behalen zijn opmerkelijk.

Samen met een delegatie van bestuurders, medici en managers van vijf Nederlandse ziekenhuizen is Morgens begin februari op bezoek geweest om te leren van de visie en aanpak die Martini Klinik hanteert. Waar vooraf één van de medici nog zei "maar dat doen wij toch allemaal ook", was het beeld na afloop "heel boeiend, ik neem echt een aantal onderwerpen mee terug om zelf mee aan de slag te gaan”. Als voorloper in Europa kunnen we veel van dit ziekenhuis leren.

Meten en analyseren

De Martini Klinik richt zich uitsluitend op de behandeling van prostaatkanker. Uniek is de enorme focus op uitkomsten voor de patiënt. Martini Klinik volgt patiënten die geopereerd zijn life-long. Op basis van de meetresultaten passen zij behandeltechnieken aan, waardoor er een groot lerend vermogen is ontstaan.

Het volgen van patiënten na behandeling doet de Martini Klinik fantastisch. De respons op de vragenlijsten die zij aan (oud-)patiënten sturen is enorm hoog (>95%). Dit levert een schat aan informatie op over uitkomsten – ook op de langere termijn dus - die Martini Klinik met een team van analisten gebruikt om te leren. Hier ligt voor veel Nederlandse specialisten nog een groot potentieel. Meten en analyseren met een lange tijdshorizon gebeurt in Nederland nauwelijks.

Hoge mate van teamwork

De hoge specialisatiegraad van de Martini Klinik leidt tot een grote betrokkenheid van artsen en medewerkers. Zij zijn enorm gepassioneerd over hun vak en zeer begaan met hun patiënten. Opvallend is de hoge mate van teamwork en passie. Teamwork wordt gestimuleerd: liever een teamplayer dan een arts die puur en alleen voor eigen resultaten gaat.

Alle resultaten, ook op individueel arts-niveau, worden gedeeld, besproken en benut om te verbeteren. Dat is niet altijd leuk, maar levert wel heel veel op.

Superspecialisatie

Net als in de Martini Klinik zal ook in Nederland superspecialisatie op allerlei gebieden gaan plaatsvinden. Ik denk dat elk ziekenhuis na moet denken over welk superspecialisme in de toekomst in eigen huis moet blijven en hoe je dat superspecialisme ook goed in de markt zet.

Hier lopen allerlei initiatieven, maar is ook nog een wereld te winnen. Stakeholders uit 1e, 2e en 3e lijn, zorgverzekeraars, politiek – we zijn nog maar net begonnen, wat mij betreft moet de snelheid omhoog.

De patiënt staat centraal

Als het gaat over waarde kan je de uitkomsten verbeteren, maar ook de totstandkomingskosten hiervan verlagen. Hiervoor is slimmer werken noodzakelijk. Ook de roep om verspilling uit processen te elimineren zal in de komende jaren luider klinken.

Medici en bestuurders zullen bij deze ontwikkeling  samen op moeten gaan trekken. Het wordt tijd dat de kloof tussen medici en de rest van het ziekenhuis verdwijnt en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan het ziekenhuis van de toekomst. Vanuit het gemeenschappelijk belang dat allesoverheersend zou moeten zijn: de patiënt.

De ontwikkeling naar een ziekenhuis als Martini Klinik kost tijd en is 'big change'. Leiderschap en visie zijn voorwaarden. Volhouden, volhouden volhouden. De weg die Martini Klinik heeft gelopen was bumpy, maar wel gefocust: betere resultaten voor patiënten.

Frank van Berkel

Partner bij adviesbureau Morgens

Frank van Berkel_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top