BLOG

Gemeente voegt ballast toe aan AWBZ

De VGN heeft met de VNG in ieder geval de hoofdletters gemeen. En wij worden nog vaker VNG genoemd dan de VNG met VGN betiteld wordt. Bent u er nog? De relatie tussen beide organisaties wordt de komende jaren belangrijker. Sandra Korthuis, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt dat de hele AWBZ wel overgeheveld kan worden naar de Wmo. Een beetje kort door de bocht mevrouw Korthuis.

Ongenuanceerd

De charme van de stelling is natuurlijk dat deze ongenuanceerd is, dat snappen we. Maar zit er ook een ander verhaal achter dan het binnenhalen van de macht en de centen? De 431 gemeenten van Nederland gaan vrijwel allemaal naar de stembus op 3 maart aanstaande. Dit is hopelijk geen goedkoop verhaal dat wij als burgers nu ook voor de langdurige zorg beter af zullen zijn bij gemeenten. Geen ketelmuziek alstublieft.

Overheid als tussenstation

Ik maak twee kanttekeningen. Ten eerste, ook in de langdurige zorg gaan marktpartijen op private basis onderweg om, onder de vlag van een collectieve regeling (de AWBZ), het beste aanbod te regelen op de geformuleerde zorgvraag. Verzekeraars, aanbieders én cliënten werken dit op private basis uit en gaan voor kwaliteit. Daar is geen (gemeentelijke) overheid voor nodig als extra tussenstation, dat leidt tot ballast. En die hebben we al genoeg. Met de gemeenten in een eigen rol gaan we terug naar een volledige publieke financiering én publieke uitvoering. No way, wat betreft de VGN.

Kennis ontbreekt bij gemeenten

Ten tweede, de VNG lijkt voor het laaghangende fruit te gaan. Natuurlijk, op het gebied van bepaalde dienstverlening (grensvlak AWBZ/Wmo) en preventie zie ik een rol voor gemeenten. Maar het hooghangende fruit, alle specialistische zorg (bijvoorbeeld voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen, licht verstandelijke beperkingen, sterke gedragsproblemen en zintuiglijke beperkingen), is een vakgebied dat de gemeenten niet verstaan. En waarom zouden ze ook? Er zijn bij de VGN meer dan 170 kleine en grote instellingen aangesloten die deze specialismen voortreffelijk bieden. Langdurige, levenslange zorg die niet verzekerbaar is, dat is het kerndeel van de AWBZ. Ik zie niet in wat een gemeente daaraan toevoegt. Kennis op dit gebied ontbreekt er volkomen.

Onvoldoende tempo gemeenten

Mijn vertrouwen groeit niet als ik in de recente monitor van de cliëntenorganisaties lees dat bij de overgang van bepaalde dienstverlening van de AWBZ naar de Wmo (de zogenaamde pakketmaatregelen) de gemeenten er niet klaar voor zijn, maar al wel de middelen hebben ontvangen...
 
Ik zal Sandra deze week maar eens bellen, wij zijn niet over te nemen, eens goed bijpraten kan geen kwaad...

Hans Bruning
Directeur VGN

1 Reacties

om een reactie achter te laten

diemel

5 februari 2010

We moeten toch geleerd hebben van de invoering van de WMO. De kennis en capaciteit is bij gemeenten absoluut ontoereikend om de cliënten die recht hebben op een kwalitatief goede zorg , op het gebied van de AWBZ, te bedienen

Top