Finance

Horizontaal toezicht in plaats van uitdijende administratie

Binnen de zorg zijn de vier grote verzekeraars, CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis pilots gestart rondom horizontaal toezicht. Zo was recent op Skipr te lezen dat Zilveren Kruis en Dimence Groep binnen de ggz samen begonnen zijn aan een pilot. Deze pilot is voor zover bekend binnen de ggz het verst gevorderd. Prachtig was de schijnbaar onverwachte constatering, dat het niet gemakkelijk was vanwege alle regels.

Ook binnen de sector ziekenhuizen en revalidatiecentra is het horizontaal toezicht een actueel thema. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt, dat de revalidatiecentra al zeer ver zijn in het afstemmen van hun administratieve verplichtingen en bijbehorende declaratieregels op de wensen en eisen van de verzekeraars. De ziekenhuizen zijn zover nog niet. Daar zijn enkele pilots gestart, zoals in de ziekenhuizen Rijnstate en Gelre Ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen hebben verslag gedaan over de voortgang tijdens het door NVZ en de HEAD vereniging georganiseerde Bekostigingsoverleg van 25 november 2016.

Er is ook een website over horizontaal toezicht in de Zorg, www.horizontaaltoezichtzorg.nl. Op die site is veel informatie over horizontaal toezicht te vinden en ook een praktische toolkit. En op woensdag 12 april is er een landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg over dit thema, dat door de huidige minister Schippers wordt geopend. Dit alles vanuit de gedachte dat horizontaal toezicht zich richt op de rechtmatigheid van de zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. En dat is wat we allemaal willen, toch.

Relatie

Vertrouwen is het sleutelwoord wat telkens weer terugkomt. Daar moet het beginnen. Ik stel dan ook voorop dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars elkaar eerst in de ogen moeten kijken, een relatie moeten opbouwen waarin gewerkt wordt aan dat vertrouwen. Daar moet van beide kanten eerst in worden geïnvesteerd, vóórdat het overstappen naar horizontaal toezicht zinvol is. Een wederzijds vertrouwen op basis van gelijkheid in dit proces is voorwaardelijk.

Het lijkt er op, dat het nog niet geheel zover is. De alsmaar uitdijende administratieve regeltjes en controle- en verantwoordingsvoorschriften duiden op het tegendeel.

Vakmanschap

Wellicht helpt het volgende om een stapje verder te komen in het opbouwen van dat noodzakelijke evenwicht in het wederzijds vertrouwen. De financials in de zorg zijn verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige (financiële) administratie van de zorginstelling waarin en waarvoor zij werken. En het is de beroepseer van al deze financials in de zorg om dat ook tijdig, juist en volledig uit te voeren. Daar staan en gaan wij voor. En hoewel dat door de  idiotie van administratieve regeltjes een welhaast onmogelijke opdracht is geworden, bevestigt de jaarlijks verkregen goedkeurende verklaring van de accountant juist het vakmanschap. Dat verdient respect en vertrouwen.

Kees Verheijen

Financial in de zorg a.i. Stichting ZorgSaam Zorggroep ZeeuwsVlaanderen en secretaris sectorbestuur Ziekenhuizen en Revalidatiecentra HEAD

Kees Verheijen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top