BLOG

Wat kwaliteit is, maakt de pgb-houder zelf wel uit

Ieder die zich er serieus in verdiept, weet dat het persoonsgebonden budget (pgb) uitsluitend winnaars kent. Misschien net iets te veel winnaars.

De winnaars

De pgb-houder kan zijn eigen normen voor kwaliteit loslaten op de manier waarop hij zijn zorg en ondersteuning organiseert. Hij heeft lekker niks te maken wat anderen allemaal over kwaliteit bedenken vanuit het systeem van zorg in natura. De eerste en belangrijkste winnaar. De staatskas is de tweede winnaar, omdat voor dezelfde indicatie slechts 75 procent van de kosten worden betaald van wat die indicatie in zorg in natura kost.

Onterechte winnaar

Er is in 2009 zo’n twee miljard euro aan pgb uitbetaald, blijkt uit de brief Bussemaker van 1 februari. Dat zou in naturazorg 2,66 miljard euro zijn geweest. Dat bespaart lekker weg. Een deel van deze twee miljard komt niet bij de pgb-houder terecht, maar wordt opgeslokt door bemiddelaars. Dat is een winnaar teveel. Begrijpelijk dat onze staatssecretaris vindt dat we hier iets aan moeten doen.

Adviesorganen in stand houden

Maar als er iets verandert in het pgb moeten we oppassen. Iedere keer springen dan de zuurpruimen en jaloersen naar voren om het pgb van zijn vrijheidsgraden te ontdoen. De aanbieders die vinden dat de normen voor verantwoorde zorg, de controles van de inspectie en het liefst ook alsnog het bouwcollege voor de pgb-houder op het dak moeten worden gestuurd. Adviesorganen schrijven natuurlijk nooit een rapport waarin staat “regel zo weinig mogelijk”. Dan is je rol als adviesorgaan namelijk klaar en daar ben je niet op uit. Dus adviseren zij dit te regelen, dat uit te laten zoeken, daar aan een knopje te draaien.

Kwaliteit bepalen

Het is kennelijk moeilijk te accepteren dat het nu juist de pgb-houder zelf is die bepaalt wat in zijn situatie ‘kwaliteit’ is. Om de pgb-houder de mogelijkheid te geven dat zelf te laten bepalen, heeft hij vrijheid nodig. Vrijheid die overigens beperkt wordt door normale zaken: alleen te besteden voor AWBZ-functies, geen zwart werk, grondig verantwoording afleggen aan het zorgkantoor, je houden aan het Nederlands recht (voorbehouden handelingen, arbeidsrecht, fiscaal recht enzovoorts). Beperkingen en controle genoeg.


Laat de aangekondigde systeemaanpassingen er niet toe leiden dat de echte pgb-houder moet inleveren op de door hem te bepalen kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Wim van Minnen
Directeur CSO

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Reitsma

9 februari 2010

Als PGB houder moet ik toch signaleren dat ook Gemeenten nog verder willen bezuinigen op de tarieven voor PGB, de éne Gemeente geeft een hoger tarief voor het PGB huishoudelijke zorg dan de ander. Hoe kun je ook als PGB houder nog kwaliteit hiervoor garanderen en je zorgverlener in huis houden? Het is al zoveel goedkoper dan zorg in natura!

Overigens zijn ook Gemeenten vaak argwanend naar geïndiceerden of men "de administratie wel aankan", maar argument er achter is eigenlijk dat de Gemeente een eigen contract heeft met een zorgverlener wat mogelijk goedkoper werkt of men aan volumes denkt! Verborgen agenda´s?

Top