BLOG

Waar moet het roer om?

In het rapport ‘Het Roer Moet Om’ beschrijft GGZ Nederland de regelchaos in de geestelijke gezondheidszorg. Het is onthutsend om dit te lezen. Veel geld wordt verstookt aan administratieve procedures zonder dat de toegevoegde waarde ervan helder is.

De problemen van de GGZ zijn niet uniek. De ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben gelijksoortige uitdagingen. GGZ Nederland geeft liefst 30 aanbevelingen om de bureaucratische druk af te bouwen. Synchroniseren van de regelgeving en van de afspraken staat hierbij centraal.

Ik betwijfel of dit lukt. Er zijn immers veel partijen, verschillende belangen én de beleidsvrijheid van de gemeenten is groot. De grote verschillen tussen de gemeenten zijn ingebakken in de WMO. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor een integraal ondersteuningsbeleid voor kwetsbare burgers. Gegeven de verschillende maatschappelijke omgevingen en de politieke kleur van de colleges van B&W, zoekt men naar andere oplossingen. Grote pluriformiteit en meer bureaucratie, is dan een logisch gevolg.

Kritische evaluatie

GGZ Nederland wil de problemen binnen het bestaande systeem oplossen, terwijl de wetgeving juist diversiteit bevordert. Wordt het niet tijd om de wetgeving eens kritisch te evalueren? Niet alleen omdat wij langzaam verzuipen in de bureaucratische rompslomp, maar vooral omdat de verwachtte inhoudelijke voordelen (nog) niet waarneembaar zijn.

Overschaduwd

Ik merk weinig van de beoogde voordelen van de verbinding tussen zorg, welzijn, wonen, schulphulpverlening en lokale werkgelegenheid. Er zijn zeker positieve berichten te vinden, zoals goede klantwaarderingen verstrekt door sommige gemeenten. Deze worden overschaduwd door negatieve tijdingen over ongewenste effecten en hogere kosten; meer spoedopnamen van ouderen in ziekenhuizen, de toename van meldingen van mensen met verward gedrag en de problemen in de jeugdhulp. Ik twijfel of de huidige wetgeving leidt tot betere zorg tegen lagere kosten.

GGZ Nederland heeft helder aangetoond dat de bureaucratie onhoudbaar is. Is de wetgeving houdbaar? Moet dáár het roer om?

Bert Scholtes

Consultant en interim-manager

bert-scholtes

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top