BLOG

Beroepsverbod falende bestuurders is populistisch gebabbel

Een beroepsverbod voor falende bestuurders? CDA en VVD hebben boter op het hoofd!

Bestuurders in de zorg die keer op keer hun werk niet goed doen, moeten voortaan van bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten. Dat besloot de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces. Het kabinet voelde terecht weinig voor zo'n verbod. Maar een Kamermotie geeft aan, dat het bestuursverbod gaat gelden in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

CDA Kamerlid Mona Keijzer is "blij dat dit verbod er nu komt, vanwege de grote negatieve gevolgen die het wanbeleid van falende bestuurders heeft voor de mensen die afhankelijk zijn van hun goede zorgen".

Mona-niseren

Het demoniseren van managers en bestuurders in de zorg is al een tijd gaande. Alle problemen in de zorg worden door deze groep veroorzaakt. En nu komt het 'mona-niseren': een soort berufsverbot voor falende bestuurders.

Ja hoor, de zorgbestuurders waren de laatsten in de rij. Er is al een bestuursverbod voor falende politici en politieke bestuurders. En ook voor falende bankbestuurders vanwege het leed dat mensen met de bankencrisis is aangedaan, wegenbouwers die wegen aanleggen zonder files op te lossen en het leed dat zij daarmee elke dag veroorzaken, bestuurders in de voedingssector, die met hun voedingswaren obesitas veroorzaken, sigarettenfabrikanten die kanker veroorzaken.

Of vergis ik me? Ja dus. Bij politici is noodzaak aantoonbaar: VVD en CDA staan nummer 1 en 3 op de ('zwarte') lijst van de jaarlijkse politieke integriteitsindex. Geen gevolgen, gewoon doorgaan in nieuwe functies.

Proportionaliteit

Ernstiger is dat door de beide partijen geen lijst met namen van 'keer op keer falende zorgbestuurders' worden overhandigd, laat staan met een causaal verband naar aan mensen toegebrachte schades. En VVD en CDA hebben deze ook niet nagedacht niet over proportionaliteit van de casussen om al dan niet tot wetgeving te komen. Dat mag je wel verwachten van partijen die voor de rechtsstaat staan. Wanneer en hoe vaak zijn er falende bestuurders veroordeeld door de rechter, ook omdat zij grote negatieve gevolgen voor de mensen die het aangaan, hebben veroorzaakt?

De kwaliteit van onze zorg wordt als een van de beste van de wereld gezien. Wordt dat bereikt met falende zorgbestuurders? Nee. Maar wel door zeer gemotiveerde professionele zorgverleners. En met hulp van zeer gemotiveerde managers en bestuurders, die proberen de vele, vaak veranderende en meanderende, politieke besluiten in hun organisaties zo goed mogelijk te vertalen in goede gastvrije zorg voor cliënten, voldoende professionele ruimte, voldoende formatie en een toereikend budget.

Politieke besluiten

Dat kost vaak een hele strijd met zorgverzekeraars of lokale gemeenten. Politieke besluiten leiden tot verlaagde budgetten, het sluiten van SEH's, het sluiten van verzorgingshuizen of grote stelselwijzigingen voor bijvoorbeeld ouderen die tussen al en schip komen. Politici jammeren vervolgens, over onvoldoende kwaliteit in de zorg, onvoldoende personeel in de zorg of te veel bureaucratie in de zorg en natuurlijk: falende bestuurders.

Echter, professionals en bestuurders verzinnen geen regels en bureaucratie. Dat komt voort uit politieke bezuinigingsbesluiten en de toenemende meetcultuur van politici, die nog steeds onvoldoende vertrouwen schenken aan professionals in de zorg. Ook niet ondanks alle mooie acties van bijvoorbeeld Hugo Borst. En als er dan geld bijkomt, dan is inmiddels een deel van de bevlogen professionals de zorgarbeidsmarkt uitgejaagd. Neem niet aan, dat CDA en VVD willen beweren dat dit aan (falende) orgbestuurders is te wijten. 

Fouten

Zijn er dan geen falende zorgbestuurders? Ik werk 19 jaar als interim bestuurder en toezichthouder in de zorg en ben heel veel zorgbestuurders tegengekomen. Enkelen maken fouten, zoals meer mensen (zelfs politici) dat doen. Een paar maken grote fouten. Zeer sporadisch komt er een echt falende zorgbestuurder voor. Meestal had deze te weinig zelfinzicht en ook geen tegendruk van de raad van toezicht, ook nog wel eens voorgezeten door een (oud) politicus.

Natuurlijk, de beroepsgroep van zorgbestuurders moet zich verder professionaliseren. Daar doet bijvoorbeeld hun beroepsorganisatie, de NVZD al veel aan. En ook verschillende, zeer bevlogen, bestuurders individueel. Een wettelijk beroepsverbod vanwege enkele zeer incidentele falende zorgbestuurders, is daarbij populistisch gebabbel voor de verkiezingsbühne.

De verkiezingen zijn nu geweest. Beide partijen maken grote kans om in een nieuw kabinet te komen. Hopelijk wordt het een verstandig kabinet, die de motie niet overneemt. Blij zijn met zo een beroepsverbod is misplaatst. Besteed je tijd aan echte inhoudelijke verbeteringen in de zorg, niet alleen met kritiek op anderen maar met concrete politieke besluiten. Waar mensen die afhankelijk zijn van politici wat aan hebben.

Jeroen Collette

Zelfstandig interim-bestuurder

Jeroen Collette_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jules de Vet

26 maart 2017

Dag Jeroen, mooie column met terecht tegengas tegen een schijnoplossing. Wel denk ik dat het een goede zaak is dat er meer gestructureerde aandacht voor professioneel besturen is gekomen. Bijscholing, toetsen, accreditatie, het is absoluut in ontwikkeling en staat op de agenda maar....is nog altijd voor de bestuurders en de managers niet even vanzelfsprekend als voor de zorgprofessionals.
Vriendelijke groet,
Jules de Vet

Top