BLOG

'Stilstand is achteruitgang'

"Make our health system great again." Het zou de leus van verschillende politieke partijen kunnen zijn in de aanloop naar de verkiezingen. Ze pleiten voor meer handen aan het bed, minder tot geen management in zorgorganisaties en veel minder overbodige regels.

Het Nederlandse zorgsysteem lijkt opzichtig te falen. Maar waarom stellen we dat de zorg zo slecht is, terwijl Nederland in internationale gezondheidszorgranglijsten altijd in de top 5 van beste landen staat? Dit vraagt Mark van Houdenhoven zich af. Hij pleit er in het essay in dit magazine dan ook voor dat we het echte zorgdebat gaan voeren en ons politieke beleid niet op incidenten moeten baseren. “Hou het bij het huidige zorgstelsel, dat is gebaseerd op de waarden van onze samenleving, zoals solidariteit, toegankelijkheid voor iedereen en toenemende participatie”, aldus Van Houdenhoven.

Alert blijven

Voortdurende aandacht en verdere afstelling blijven nodig. Dat het stelsel op dit moment meer gericht is op beter maken dan op gezond houden, is een vaak gehoorde constatering. We moeten bijvoorbeeld alert blijven op perverse productieprikkels in de zorg. Doen we dat niet, dan kunnen we Zwitserse taferelen verwachten: een hoogwaardig zorgsysteem dat onbetaalbaar wordt, omdat het gericht is op behandelen in plaats van beter maken. Dit met een fikse overproductie tot gevolg.

Transparantie

De zorg in Nederland is goed, misschien wel de beste van de wereld. Maar dat blijft alleen zo als we constant blijven streven naar verbetering. Stilstand is immers achteruitgang. Eén van de manieren om te verbeteren, is transparantie nastreven. Als organisatie, maar ook als bestuurder. De nieuwe versie van de governancecode gaat niet uit van regels, maar van principes en stelt dat transparantie en aanspreekbaarheid van groot belang zijn.

Het goede doen

Terecht, vindt voorzitter Yvonne van Rooy van de Brancheorganisaties Zorg in het aprilnummer 2017 van Skipr magazine: “De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de belangrijkste vraag voor bestuurders en toezichthouders niet is of ze zich aan de regels hebben gehouden, maar of ze in een bepaalde situatie het goede hebben gedaan.”

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr

 

Simon Broersma_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top